HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Särskola

Särskolan är en egen skolform. Här får elever som har en utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån sina egna förutsättningar.

I särskolan kan barn och ungdomar med utvecklingsstörning gå en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan.

Vad styr verksamheten

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer.

I läroplanen finns kursplaner med kompletterande kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6 och 9 för grundsärskolans ämnen.

För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper och  fördjupade kunskaper i årskurs 9.

Kontakt

Verksamhetschef
Eva Eriksson
Telefon 0526‑194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Rektor
Sissel Bjelkenborg
Telefon 0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

Service och stöd

Skolsköterska
Lena Axenström
0526-192 84
lena.axenstrom@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sissel Bjelkenborg