HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Frågor och svar om nytt tillagningskök

Frågan om hur Strömstads kommun ska rusta sin måltidsorganisation för framtiden har utretts under lång tid. Nu finns beslut om att bygga ett nytt tillagningskök på fastigheten Mekanikern.

Här har vi samlat frågor och svar om multifunktionella kök:

Vad innebär beslutet i korthet?

Att ett så kallat multifunktionellt kök byggs i fastigheten Mekanikern på Prästängen med möjligheter att komplettera med lager för närproducerade matvaror. Ett multifunktionellt kök är ett kök där olika tillagningsmetoder kan användas. Tillagningen och måltidsverksamheten kan anpassas till en rad olika behov såsom olika dieter, äldres önskemål och behov av olika tidpunkt för måltider etc.

Hur tillagas maten?

Maten förbereds i det större köket och kyls ner därefter för att sedan färdigställas i i mottagningskök ute i verksamheterna. Tekniken används inom restaurangbranschen där maten på förhand förbereds till en viss nivå och sedan lagas klart på plats i anslutning till att den serveras. På så sätt kan matens kvalitet och näringsämnen bibehållas på en hög nivå. Med dagens kök följer långa varmhållningstider vilket skapar bekymmer för kvalitet, smak och näringshalt.

Göra sallad, koka potatis, pasta och annan slutlig tillagning görs ute på boenden för äldre och i skolor när det är dags för lunch och andra måltider. Viss mat kan dock inte lagas och kylas ner med bibehållen kvalitet, exempel är stekt fisk. Den får köras ut varm.

Varför är ett multikök en bättre lösning?

Ett multikök gör det enklare att erbjuda mat på de tider som enskilda äldre önskar, det ökar möjligheterna att erbjuda specialkost för personer med diet, minskar matsvinn, gör att jämn och bra kvalitet kan hållas över tid, innebär fördelar för personalen. Tekniken med kyld mat gör också att köket inte behöver vara igång lördag och söndag (mat hålls kyld och lagas till på boendena lördag och söndag).

Vad händer med de tillagningskök som finns idag?

Sjukhusköket och Strömstiernaskolans kök är för små och utdömda i sitt nuvarande skick. Sjukhusköket kommer att avvecklas. Strömstiernaskolans kök och Beatebergsgårdens kök görs om till mottagningskök. Nuvarande mottagningskök kommer att utrustas så att de kan färdigställa kyld mat på plats.

På vilket sätt kommer barnen och våra äldre att märka skillnad?

Framför allt kommer de barn och äldre som idag äter uppvärmd mat att märka skillnad. Idag förvaras den tillagade maten i värmeskåp under transporten ut till mottagningsköken. Med tillagningsmetoden kyld mat kommer måltiden att färdigställas på plats vilket gör att den ordentligt varm och har högre kvalité och näringsvärde. De får valfrihet och mer variation i utbudet. Tillagningsmetoden kommer också att göra det lättare att bättre kunna tillmötesgå äldres önskemål om att äta på olika tider, då den kylda maten kan färdigställas när behov finns.

Hur kommer ett nytt kök att hjälpa oss att servera bättre mat, mer ekologiska livsmedel och mer närproducerade råvaror?

Fräscha, moderna och ändammålsenliga lokaler är ett första och nödvändigt steg. Möjlighet till lagerhållning av närproducerade matvaror ökar med lösningen. Idag saknas lagringsmöjligheter. Med ett ”grovlager” större partier av potatis, morötter med mera köpas in från lokala producenter som då vet att de får avsättning för hela skörden.

Hur kopplar satsningen till Vision 2030?

Bra mat är en förutsättning för att våra barn och ungdomar ska lyckas i skolan och det är en rättighet för våra gamla. Vi har redan idag bra mat i skolan utifrån de förutsättningar som finns, men köken håller inte måttet. Kapaciteten har dessutom slagit i taket och ska vi klara att växa till 16 000 invånare måste kapaciteten öka.

Det uttrycks ibland oro för att maten blir sämre när den inte lagas på plats. Finns det skäl för det?

Nej. Ett multifunktionellt kök fungerar som vilken restaurang som helst. Maten ”preppas” (lagas från grunden fram till färdigställandet) och färdigställs på plats där den ska serveras tillsammans med tillbehören. Kyld mat som värms där den ska serveras är en beprövad metod som används dagligen inom restaurangvärlden.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen