HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Måltider inom förskola, skola och äldreomsorg

Strömstads kommun behöver uppgradera sin måltidsorganisation. Valet står mellan ett större kök som lagar måltider till alla kommunens verksamheter, eller en köksverksamhet med flera tillagningskök.

Frågan om måltidsorganisation har behandlats av barn- och utbildningsnämnden under 2016, underlaget har diskuterats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tog slutligt ställning till ett förslag om nytt kök den 27 mars. Nedan kort om bakgrunden till utredningen och behovet av ett nytt kök.

Multikök

Ett multifunktionellt kök förordas i beslutsunderlagets utredning som gjorts av företaget Ericson & Lerneby Konsult AB. Utredningen innehåller en nulägesbeskrivning samt två förslag till en framtida köksorganisation; ett förslag om ett multikök och ett förslag om fler tillagningskök. Enligt utredningen har ett så kallat multikök både lägre investeringskostnader och lägre driftkostnader jämfört med en lösning med flera tillagningskök. Ett multifunktionellt kök transporterar snabbkyld mat som sedan färdiglagas på plats. Det innebär upprustning av alla mottagningskök som ska färdigställa maten.

Dagens organisation

Bakgrunden är dels att kommunens nuvarande tre större kök behöver rustas upp, dels att de nått taket för sin produktionskapacitet. Därtill går avtalet för köket i sjukhusets lokaler ut 2018.

Dagens organisation innebär distribution av varm mat till flera skolenheter per dag. Lösningen är transportkrävande jämfört med alternativet multikök som medför att mat transporteras färre gånger i veckan. Resultatet blir färre antal körda mil till mottagningsköken runt om i kommunen. Samordning till ett kök minskar sårbarheten och skapar en ökad flexibilitet när det gäller personal.

Kyld mat

Ett multikök med färre transporter bygger på att kyld mat transporteras till kommunens olika mottagningskök där den värms. Kyld mat medför också flexibilitet inom äldreomsorgen där matdistribution idag styrs av när varm mat är tillgänglig för leverans.

Läs beslutsunderlag om modeller för måltidsförsörjningPDF

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Helene Evensen