Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Formulär för klagomål på skolverksamheten

Enligt den nya skollagen (2010:800) som tillämpas från den 1 juli 2011, ska kommunerna ha skriftliga rutiner för hur man tar emot och utreder klagomål på utbildningen.

Författningstext

Skollagen 4 kap. 8§
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
För att kunna återkoppla till dig vill vi att du lämnar ditt namn, adress och telefonnummer. * (obligatorisk)
Personuppgiftslagen * (obligatorisk)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen