HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ekonomi, studiemedel

När du studerar på gymnasiet kan du ansöka om studiemedel. I vissa fall kan du även få hjälp med resekostnader och kostnader för inackordering.

Studiemedel

Studiemedel kan du ansöka om när du har fyllt 20 år, innan dess kallas det studiehjälp.

På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats kan du läsa mer om vilka regler som gäller för studiehjälp/studiemedel för dig som studerar på gymnasiet.

Skolkort (busskort)

Skolkort kan du enbart söka för gymnasieutbildning på annan ort än Strömstad. För att få skolkort måste du ha rätt till studiestöd enligt studiestödslagen vilket bl.a. innebär att:

  • du ska studera på heltid
  • din närmaste väg till skola eller praktikplats ska vara minst 6 km
    Observera att avståndet räknas från folkbokföringsadressen även om eleven har växelvis boende.
  • du får inte ha beviljats inackorderingstillägg.

Du ansöker om skolkort hos Strömstads kommun, under E-tjänster självservicelänk till annan webbplats på blanketten: Ansökan om skolkort.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som är folkbokförd i Strömstad och studerar på en kommunal gymnasieskola. Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av lång (minst 6 mil) eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Observera att du inte kan erhålla både inackorderingstillägg och skolkort. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Du ansöker om inackorderingstillägg hos Strömstad kommun, under E-tjänster självservice på blanketten: Ansökan om inackorderingstillägg

Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN.

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Sara Arvenberg
sara.arvenberg@stromstad.se

Tillförordnad rektor
TK-NA + SA-HA-EK
Roz Lind
roz.lind@stromstad.se

Tillförordnad rektor
IM-GLU-BA-EE
Christina Holmström
christina.holmstrom@stromstad.se

Administratör
Ylva Axelsson
ylva.axelsson@stromstad.se

Externa länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-15, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Sara Arvenberg