HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Rektor informerar

Föräldrainformation 210817

Välkomna till ett nytt läsår!

Eleverna inleder läsåret på torsdag den 19 augusti kl. 8:40. Klassföreståndarna har sänt ut ett välkomstbrev till respektive klass med information om det första skoldagarna. Schema för de olika klasserna kommer att publiceras på webbisdan inom kort med reservation för ändringar, då arbetet med justeringar pågår. Här på vår webbsida kommer arbetslagen att publicera veckbrev med specifik information inför varje vecka. Som förälder och elev på vår skola bör du lägga en prenumeration på veckobrever för att hålla dig uppdaterad med vad som sker i de olika ämnena.

Vi ser fram emot att möta alla våra elever på torsdag och håller tummarna för fint väder på vår utflyktsdag på fredag. Välkomna!

Camilla och Eva

Föräldrainformation 210521

Vi närmar oss skolvavslutning och sommarlov! Det blir en annorlunda avslutning med anledning av coronaläget. Det kommer vara möjligt att genomföra klassvisa avslutningar och även utflykt där vi sprider ut klasserna med avstånd. Eleverna är delakriga i planeringen och vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli en fin avslutning för alla våra elever.

Camilla och Eva

Föräldrainformation 210319

Det är härligt att ha eleverna tillbaka i skolan igen! Tack till alla elever som visar omtanke och håller avstånd till varandra. Håll barnen hemma om de har symptom och stäm av med vårdcentralen för eventuell provtagning. Informera oss rektorer vid bekräftade fall. Tillsammans hjälps vi åt att hålla smittspridningen nere.

Nu när eleverna är tillbaka behöver vi påminna om att vi är en mobilfri skola. Under fjärr- och distansundervisningen kan eleverna ha haft tillgång till mobiler under dagarna därhemma och vi ser att vi behöver jobba med förståelsen för varför vi är en mobilfri skola. Det är ett led i att skapa en hälsofrämjande miljö, där eleverna umgås med varandra och har större möjlighet att fokusera på sina studier. Vi påminner om reglerna i veckobrevet.

Skolan är numera mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. All närvaro och undervisning är värdefull för alla elever. Om ni planerar att resa med familjen se till att nyttja de skollov som finns.

Med önskan om en fin vårvecka!

Rektorerna på Strömstiernaskolan

Föräldrainformation 210312

Nu kan vi välkomna alla våra elever tillbaka till närundervisning fr o m måndag den 15 mars. Vi ser fram emot att möta alla elever och följa upp hur det har gått när de har varit hemma på fjärr- och distansundervisning. Vi förstår att det har fungerat över förväntan för många elever, men också att det finns elever som har saknat den mänskliga kontakten och stödet som kan ges på plats i skolan. Om vi alla hjälps åt och undviker trängsel och följer rekommendationerna ökar möjligheterna för en trygg närundervisning för alla elever. Vi ber er vårdnadshavare att höra av er till oss rektorer vid bekräftade covidfall. Skolan har i uppdrag som skola att hantera smittspårning och går ut med information till berörda vårdnadshavare om det blir aktuellt. Läget just nu är stabilt. Det har varit en lugn och skön vecka, där eleverna i årskurs 8 och 9 har visat stor respekt för läget och följt rekommendationerna på ett föredömligt sätt. Nu hoppas vi på en bra återgång till skolan även för eleverna i årskurs 7. Vi ser fram emot en härlig vår med fint väder, så att eleverna kan få undervisning på plats i skolan och umgås med varandra. Även föreningsaktiviteterna börjar dra igång i kommunen för barn- och unga.

Med önskan om en fin vecka!

Rektorerna på Strömstiernaskolan

Föräldrainformation 210225

Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt som det är möjligt i högstadie- och gymnasieskolor i Västra Götaland. Detta innebär att elever vid Strömstiernaskolan kommer att få sin undervisning via fjärr- samt distansundervisning under vecka 9. Vecka 10 är tanken att vi börjar med partiell närundervisning om smittspridningen tillåter det. Barn- och utbildningsnämnden fattade beslutet om fjärr- och distansundervisning utifrån Smittskydd Västra Götaland rekommendationer för Strömstiernaskolan tisdagen den 23/2.

Det hade varit önskvärt att ha er elever på plats efter sportlovet, men det känns viktigt att vi verkar för en minskad smittspridning i detta svåra läge. Under vecka 9 kommer vi att meddela er hur planen för vecka 10 och framåt ser ut. De elever som haft närundervisning fortsätter med det i enlighet med som är planerat.

Rektorerna på Strömstiernaskolan


Föräldrainformation 210212

Vi är så tacksamma för alla, både därhemma i familjerna och i kommunen, som bistår med god hjälp till våra elever under distansundervisningen. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen i Strömstad och hålla undervisningen igång på Strömstiernaskolan.

Fjärr- och distansundervisningen löper på enligt nuvarande beslut fram till sportlovet. Skolan får besked torsdag den 25 februari om hur det blir fortsatt efter sportlovet. BUN´s ordförande kommer att ha avstämning med Smittskyddet innan nytt beslut fattas. Vi rektorer går ut med information till er och föräldrar så snart vi har fått besked.

Sportlovet närmar sig och det finns som vanligt ett fint utbud av aktiviteter för våra barn och unga.I år är aktiviteterna anpassade efter coronaläget. De finns på webbsidan:

stromstad.se/lov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektorerna på Strömstiernaskolan


Föräldrainformation 210205

I nuläget har vi distansundervisning för alla våra årskurser och även vår personal arbetar så långt det är möjligt på distans. Ni har däremot möjlighet att kontakta både lärare och övrig personal via mail eller boka ett samtal via Teams vid behov. Vid frågor som rör elevhälsan t.ex skolsköterskan eller kuratorn når ni även dem via t.ex mail. Dock har vi i nuläget ingen möjlighet att träffa er fysiskt på skolan. Självklart kan eleverna komma till skolan om de t.ex har glömt något i skåpet. Det bästa är då att kontakta någon på skolan så man kommer in.

Vi följer de beslut som tas, vilket gör att de ibland kan bli snabba förändringar i vår verksamhet. Detta skedde den här veckan för våra åttor, som var på skolan i måndags och sedan fick besked om att de skulle ha distansundervisning. Vi hoppas på förståelse från er att det ibland kan bli snabba förändringar uitfrån det läge som vi befinner oss i. Vår förhoppning är att vi kan lösa detta tillsammans på bästa sätt.

Rektorerna på Strömstiernaskolan


Föräldrainformation 210115

Nu har vi varit igång några dagar med distansundervisningen och det har varit ett otroligt engagemang bland både elever och personal. I nuläget vet vi inte hur det kommer att bli efter den 24 januari med distansundervisningen, men vi återkommer om detta i slutet av nästa vecka. Vi kommer att ha möjlighet att erjuda våra elever som jobbar på distans antingen en lunchlåda eller att äta i matsalen på Strömstiernaskolan. Information om detta kommer via mail till vårdnadshavare.

Rektorerna på Strömstiernaskolan


Föräldrainformation 210108

Välkomna tillbaka - vårterminens uppstart blir inte riktigt som vanligt, men vi ska göra vårt bästa för att den ska bli så bra som möjligt.

Smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under jul och nyår. Läget är ansträngt i vården och i samhället i övrigt. Smittskyddsenheten i Västra Götaland befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet.

Med anledning av detta rekommenderar Smittskyddsenheten i Västra Götaland att skolorna i regionen förlägger undervisningen för högstadieeleverna till distansundervisning.

För Strömstiernaskolans del innebär det partiell distansundervisning på högstadiet. Elever i åk 7 kommer under den aktuella perioden att ha närundervisning på plats i skolan med start enligt schema kl. 8.40 på måndag morgon.

Elever i åk 8 och åk 9 har distansundervisning via Teams. Eleverna kan hämta material på skolan och förbereda sig inför kommande undervisning på måndag. Lärarna inleder med klassvisa uppstarter via Teams klockan 14.30 måndag den 11/1. Klassföreståndarna skickar länk i Outlookkalendern och via mail. Från och med tisdag den 12/1 följer även eleverna i åk 8 och åk 9 ordinarie schema, så långt som möjligt. Närvaro tas vid lektionsstart av läraren.

Köket ser över möjligheterna att erbjuda hämtbara lunchlådor för eleverna. Vi återkommer om detta nästa vecka.

Alla elever i åk 7 ska vara ute på rasterna. Det är viktigt att eleverna har kläder anpassade för utomhusaktivitet oavsett väder. Även undervisning kan komma att bedrivas utomhus. Handtvätt är obligatoriskt inför lektionsstart. Handsprit finns tillgängligt i alla klassrum. Vi har också omfördelat lektionssalarna för åk 7 på skolan för att minska trängseln.

PRAO för högstadiet ställs initialt in under vårterminen. Det kommer inte heller att genomföras några studiebesök under våren.

Vi vill också påminna om att eleverna ska stanna hemma vid symptom eller när någon i hushållet är sjuk i covid- 19.

Vi vill naturligtvis hellre ha våra elever i skolan, men under dessa omständigheter måste vi tillsammans göra vårt bästa för att begränsa smittspridningen så att vi så fort som möjligt kan återgå till att träffas som förr.

Rektorerna Strömstiernskolan

Föräldrainformation 201204

Återkoppling drogvaneundersökning

I augusti genomfördes en drogvaneundersökning på högstadiet och gymnasiet, detta är en del i Strömstad Överens. Målet med Strömstad Överens är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Strömstad Överens bygger på Öckerömetoden.

Vanligtvis brukar folkhälsostrategen besöka föräldramöten och delge resultatet av undersökningen, men då detta är ett väldigt annorlunda år, har vi istället fått hjälp från Öckerö att förmedla resultatet i en film riktad till er vårdnadshavare. Tänk på att du som vårdnadshavare har en avgörande roll för vilken inställning ditt barn kommer att utveckla till alkohol, tobak och narkotika. Ni gör ett jättebra jobb, fortsätt så!

Länk till filmen: https://youtu.be/bc1xt6fcS7o Öppnas i nytt fönster. (filmen finns även textad om du klickar i undertextfunktionen)

På kommunens webbsida kan du ta del av hela undersökningen, där finns även tips till dig som vårdnadshavare: http://stromstad.se/stodochomsorg/folkhalsoarbete/drogforebyggandearbete Öppnas i nytt fönster.

Med önskan om en trevlig helg

Eva och Camilla

Föräldrainformation 201127

Hej

Nu är vi inne i den avslutande perioden på höstterminen. Det är mycket att göra för både elever och lärare när det närmar sig betygssättningen. Men hur går det till vid betygssättningen? Här kommer lite information från Skolverket och en länk till en film om betygssättning.

Hur sätter lärare betyg? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

"Lärare sätter betyg utifrån vad en elev kan i förhållande till kunskapskraven i slutet av en termin i grundskolan och efter avslutad kurs i gymnasieskolan. Lärare utgår då från all tillgänglig information om elevens kunskaper. Inget enskilt prov, inte ens de nationella proven, kan ensamt avgöra ett betyg. Men ett nationellt prov ska särskilt beaktas av läraren. Det betyder att läraren inte kan bortse från en elevs resultat på ett nationellt prov om det inte finns särskilda skäl för det. Ett nationellt prov har större betydelse för lärarens bedömning än andra prov och uppgifter eleven får i skolan.

Det finns inga regler för hur lärare ska använda sig av betygsbeteckningarna på olika prov och uppgifter. Sådana ”betyg” är inte betyg i skollagens mening. Det kan vara bra att känna till att när lärare sätter termins- eller slutbetyg summerar de inte elevers ”betyg” på prov och uppgifter utan gör en bedömning av vad eleven kan i förhållande till kunskapskraven. Det kan till exempel innebära att en elev som fått ”betygen” C, A, A, A och A på olika prov och uppgifter kan få betyget A i betyg. Det kan också innebära att det blir ett annat betyg."

Här kommer också en film om betygssättning.

Trevlig helg

Eva och CamillaText

 

Hej

Här kommer vi rektorer att skriva om aktuella händelser och lyfta saker som vi vill berätta eller informera er om.

Från och med måndag 2 november har vi nya ordningsregler. Dessa finns på vår hemsida. Vi har även sammanställt hur vi arbetar i det dagliga arbetet med vår värdegrund och hur vi jobbar med att få en trygg miljö på skolan:

"Rektorer, lärare och övrig personal arbetar främst främjande och förebyggande med värdegrunden för att tillsammans skapa en trygg skol- och lärmiljö på Strömstiernaskolan. Vi strävar efter en god lärmiljö, där ”kunskap är coolt”. Eleverna är delaktiga i det dagliga värdegrundsarbetet och tar fram trivselregler för klasserna. De medverkar i klassråd och elevråd för att tillsammans med lärarna ta fram skolans ordningsregler som rektorerna därefter fattar beslut om. Skolan förväntar sig att eleverna följer skolans ordningsregler och bidrar till en trygg miljö under hela skoldagen. Om behov uppstår tar skolan kontakt med vårdnadshavare för att i samarbete komma tillrätta med behoven. God dialog och samarbete är våra verktyg för att hitta lösningar.

I de fall där lärare och rektorer behöver vidta åtgärder för att komma tillrätta med ordningsstörande beteende utgår skolan från skollagens kapitel 5 om trygghet och studiero. Läraren och rektor kan fatta beslut om utvisning och kvarsittning. Rektor kan besluta om en skriftlig varning med information om vilka åtgärder som kommer att vidtas om inte det ordningsstörande beteendet upphör. Om det är nödvändigt får rektor besluta om att placera en elev i annan undervisningsgrupp eller tillfälligt vid annan skolenhet. Rektor får även stänga av en elev under en begränsad period för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero.

Skolan har en nolltolerans mot hot, våld och mobbning. Varje incident av hot, våld eller kränkande behandling av elever eller personal hanteras enligt skolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande handling. Lärare och rektor får omhänderta föremål som är störande eller utgör en fara för säkerhet. Skolan är mobilfri och lärare har rätt att omhänderta mobiltelefon som inte förvaras i elevskåpet. Eleven återfår mobilen vid dagens slut. Vid nedskräpning eller förstörelse får elev som åsamkat skadan vara med och städa, reparera och ekonomiskt ersätta förstörelsen. Märken och symboler som kan upplevas störande beslagtas. Hot, våld, grov skadegörelse, symboler, klotter och uttryck som väcker hets mot folkgrupp samt innehav av droger polisanmäls."

Vi är nu inne i en period med betyg och bedömning. Nästa vecka kommer vi att berätta mer om detta och bifoga en film.

Trevlig helg

Eva och CamillaVit skolbyggnad.

Besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook

Skolledning

Rektor klass 789 ABC
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Rektor klass 789 DEF
Camilla Odinger
0526-193 13
camilla.odinger@stromstad.se

Service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Socialpedagog
Drin Shasivari
drin.shasivari@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Anna Wetterlind Hustoft
0526-191 93
anna.wetterlindhustoft@stromstad.se

Specialpedagog
Anna Rönnborg
072-141 72 55
anna.ronnborg@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Eva Hoffström

SIDANSVARIG: Eva Hoffström