MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Veckoinformation årskurs 7
Läsåret 2021-2022

Åk 7: Veckoinformation inför vecka 36

Allmän information:

Nu börjar utvecklingssamtalen och på klasstiden måndag kommer vi att börja förbereda oss inför detta.

Kom i tid till dina lektioner, ha med dig ditt material och var förberedd. Se till att du har gått på toaletten och druckit vatten under rasten. Du går miste om undervisning och stör andra om du lämnar under en pågående lektion. Du får heller inte störa en annan pågående lektion.

Svenska:

Vi fortsätter att arbeta med antikens sagor, myter och fabler.

Engelska:

We will continue working with the book, practicing reading and listening this week as well.

Matematik:

7ACDF: Vi fortsätter att arbeta med de fyra räknesätten, denna vecka med fokus på multiplikation och division.

Språkval Franska:

Läxa till torsdag är verbet être (att vara) samt att kunna räkna till 20. Se dina anteckningar!

Språkval Tyska:

Vi arbetar med “die Zahlen”

Språkval Spanska:

Läxa till torsdag är glosorna till TB sid 13 och vi jobbar med att kunna handla mat och dryck.

Biologi:

Vi kommer arbeta med ekosystemet skogen.

Kemi:

Vi fortsätter med Kemiboken kap.1 läser och går igenom begrepp, egenskaper

Teknik:

Vi fortsätter med att skapa Ritning och bygga en skalenlig modell

Historia:

Vi fortsätter att arbeta med häftet om flodkulturer och högkulturer. Vi kommer att arbeta med kapitel 3. När vi är klara med kapitel 3 kommer ett läxförhör där ni ska beskriva ett begrepp och svara på en fråga relaterat till häftet.

Samhällskunskap:

Vi fortsätter att arbeta med “Identitet”. Vi pratar om olika faktorer som påverkar vår identitet. Frågorna i häftet ska besvaras.

Idrott och hälsa:

7ABC : Spel, lekar, kamratövningar inomhus för alla klasser oavsett kortpass. Vi är på angiven plats i schemat.

7DEF : Spel, lekar, kamratövningar utomhus på vallen för alla klasser.

Byt om i den hallen som står i schemat:

IDB = NordbySupermarket hallen, idv/idö = Strömstiernahallen.

Kläder efter väder

Musik:

Denna vecka ska vi börja spela ackordsinstrument. Vi börjar med genomgång av musiksalens utrustning och val av en låt som vi utgår ifrån.

Hälsningar Arbetslag åk 7

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Eva Hoffström

SIDANSVARIG: Eva Hoffström