MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler för Skee skola

Läsåret 2021-2022

5 kap. Skollagen
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsreglerna.

Ordningsregler

 • Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.
 • Vi tar hand om vår miljö och är rädda om våra saker.
 • Egna leksaker lämnas hemma.
 • Vi är ALLA ansvariga för studieron på skolan.
 • Vi kommer förberedda och i tid till lektionerna.
 • Skee skola är en mobilfri skola.
 • På skoltid är vi på skolgården.
 • Vi är ute på rasterna om inget annat är bestämt med någon vuxen.
 • Inne går vi.
 • Inomhus tar vi av oss skorna.
 • Vi kastar inte snöbollar.
 • Skojbråk är inte okej.

Om en elev bryter mot dessa regler så händer följande stegvis:

 • Läraren pratar med eleven.
 • Läraren kontaktar vårdnadshavarna och kallar till möte tillsammans med eleven.
 • Om eleven fortsätter att bryta mot reglerna så kan rektor eller lärare vårdnadshavarna och kallar till möte tillsammans med eleven.

Beslutat i samråd med elever och personal på Skee skola september 2021.

Ulrika Bogren
Rektor Skee skola

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ulrika Bogren