MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler på Rossö skola

Läsåret 2021-2022

 • Vi respekterar varandra för de vi är, både vuxna och elever. Det innebär att vi lyssnar aktivt på varandra och har en dialog kring olika situationer som händer på skolan och på fritids.
 • På skolgården får alla vara med i lekar om man följer reglerna och frågar innan.
 • Vi håller tiderna vid våra raster och lyssnar när personalen ringer in. Inga elever ska vara inne under rasttiden.
 • Vi visar respekt för andras byggen i sanden eller i snön.
 • Föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan lämnas hemma.
 • Om du ser eller på annat sätt märker att någon elev blir diskriminerad eller kränkt på skolan skall du genast kontakta någon vuxen.
 • I matsalen står vi lugnt i kö och pratar endast med de som sitter vid samma bord och att vi håller en bra samtalston. Vi lämnar matsalen i samma skick som den var innan.
 • Det ska vara studiero när vi arbetar så att det gynnar lärande och utveckling. Vi är alla ansvariga för studieron på skolan.
 • Var och en håller ordning på sin arbetsplats och hjälper till att plocka undan gemensamt material både inne och ute.
 • Vi är rädda om skolans material. Vi lämnar tillbaka skolans leksaker när vi lekt färdigt.
 • Vi använder inte mobilen under skola/ fritidstid. Värdesaker tar man med sig till skolan på egen risk.
 • I bussen sitter vi kvar på samma plats hela bussfärden och har bälte på.

Om en elev bryter mot någon av ovanstående ordningsregler så vidtas följande åtgärder i olika steg.

 • Samtal med berörd elev av personal på skolan
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av personal
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av rektor

Beslutat i samråd med elever och personal på Rossö skola 2021-10-05

Reimer Johansson
Rektor på Rossö skola

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Reimer Johansson