Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler på Rossö skola

Läsåret 2022-2023

 • Vi respekterar varandra för de vi är, både vuxna och elever.
 • Vi lyssnar aktivt på varandra och har dialog runt olika situationer som händer på skolan och fritids.
 • På skolgården får alla vara med i lekar om man följer reglerna och frågar innan.
 • Vi håller tiderna vid våra raster och lyssnar när personalen ringer in. Inga elever ska vara inne under rasttiden.
 • Vi visar respekt för andras byggen i sanden eller i snön.
 • Föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan lämnas hemma.
 • Om du ser eller på annat sätt märker att någon elev blir diskriminerad eller kränkt på skolan skall du genast kontakta någon vuxen.
 • I matsalen står vi lugnt i kö och pratar endast med de som sitter vid samma bord och att vi håller en bra samtalston. Vi lämnar matsalen i samma skick som den var innan.
 • Det ska vara studiero när vi arbetar så att det gynnar lärande och utveckling. Vi är alla ansvariga för studieron på skolan.
 • Var och en håller ordning på sin arbetsplats och hjälper till att plocka undan gemensamt material både inne och ute.
 • Vi är rädda om skolans material. Vi lämnar tillbaka skolans leksaker när vi lekt färdigt.
 • Vi använder inte mobilen under skola/ fritidstid. Värdesaker tar man med sig till skolan på egen risk.
 • I bussen sitter vi kvar på samma plats hela bussfärden och har bälte på.

Om en elev bryter mot någon av ovanstående ordningsregler så vidtas följande åtgärder i olika steg.

 • Samtal med berörd elev av personal på skolan
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av personal
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av rektor

 

Beslutat i samråd med elever och personal på Rossö skola 2022-09-27

Leif Cavalli-Björkman
Rektor på Rossö skola

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Leif Cavalli-Björkman