MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler på Rossö skola

 • Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.
 • Vi är alla ansvariga för studieron på skolan.
 • Inomhus går vi i korridorerna och vi tänker på att prata med en inomhusröst.
 • Föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan lämnas hemma.
 • Tuggummi och annat godis är förbjudet på skoltid.
 • Vi använder inte mobilen under skola/ fritidstid.
 • Vi tar hand om vår miljö och är rädda om våra saker.
 • Vid skadegörelse kommer ersättning att utkrävas av den som förorsakat skadegörelsen.
 • På rasterna är eleverna ute om inte elevansvarig lärare bestämmer något annat.
 • Visa respekt för andras byggen i sanden eller i snön.
 • Man får bygga och leka med pinnar men inte slåss eller fäktas med dem.
 • Att kasta snöboll inom skolans område tillåts inte under skoltid då man kan skada andra.
 • Vi lämnar tillbaka skolans leksaker när vi lekt färdigt.

Om vi bryter mot dessa regler så händer följande:

 • Samtal med berörd elev av personalen på skolan
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av pedagogisk personal
 • Samtal med berörd vårdnadshavare av rektor

Beslutat i samråd med elever och personal på Rossö skola 2020-09-10

Reimer Johansson
Rektor på Rossö skola

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Reimer Johansson