Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskola
0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasium
0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola
0526-19 399
forskola@stromstad.se

Fritidshem
0526‑196 38
fritidshem@stromstad.se

Kulturskola
0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildning
0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Bojarbygget fortsätter enligt plan

Markarbete och pålning vid Bojarskolan

I och med ett ökat elevunderlag påbörjades etapp 2 i utbyggnaden av Bojarskolan under våren 2022. Under projekteringstiden har en plan för hur skolan ska utformas på bästa sätt tagits fram. Planen tog även särskild hänsyn till elevernas säkerhet under byggprocessen, trafiken i närheten och alla som bor i närområdet.

Den nya skolbyggnaden ska inrymma idrottshall, matsal och kök.

Tidplan

Under hösten 2022 kom ytterväggar och tak på plats, inklusive takbeläggning, plåtdetaljer, ytterpanel och fönsterfoder. Under våren 2023 pågår arbete invändigt med att få ytskikt, ljudisolering och ventilation, bland annat, på plats. Parallellt pågår färdigställande av markarbeten runt huset. I slutet av april beräknas byggnaden stå i stort sett klar och när höstterminen startar kan byggnaden användas fullt ut för lunch och idrott.

Parkeringsmöjligheter och säkerhet

Så länge som byggnationen pågår kan man inte parkera eller köra in med sin bil på tidigare parkering på Bojarskolan. Hämtning och lämning av barn ska ske på kortsidan av fotbollsplanen samt de tre parkeringsfickorna längs med Kebalvägen. Man får inte parkera på vägrenen/gräsytan vid infarten till skolans huvudingång!! Vill man följa sitt barn in så parkerar man på Bojardalens parkering, 300 meter västerut, se karta nedan.

Karta över området kring Bojaskolan där plats för hämtning lämning, samt parkeringsplats finns utmärkt.

Vi vill uppmuntra alla barn att gå eller cykla till skolan under byggnationen! Ni som bor långt bort kan tänka på att vara i god tid för att lämna era barn på morgonen för att undvika trängsel och farliga trafiksituationer för barnen. Detta för att minska trafiken och öka säkerheten för de som vistas på platsen.

Generell information om bygget och ritning

Under våren 2022 hölls ett informationsmöte kring projektet, där vi bland annat berättade om skolans utformning och den förväntade tidsplanen. Inbjudan gick direkt till alla dåvarande vårdnadshavande och boende i närheten av skolan. Andra intressenter var också välkomna.

Kortfattad information från mötet, inklusive ritning/rumsindelning: Presentation om utbyggnaden av Bojaskolan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet i korthet

Under 2015 genomfördes en översiktlig utredning av skollokaler i kommunen, tidigt i utredningen beslutades det att bland annat fokusera på Bojarskolan och dess allt tilltagande behov av utrymme. Bojarskolans framtida utbyggnad delades upp i tre etapper.

Etapp 1 – Utflyttning av förskoleverksamheten:

Förskoleverksamheten flyttades ut ur Bojarskolan 2019 och deras lokaler byggdes om för att anpassas till grundskoleverksamhet.

Etapp 2 - Byggnation av ny skolbyggnad:

En förändring av detaljplanen för att få bygga ny idrottshall, omklädningsrum, kök och matsal initierades redan 2017. Detaljplansjusteringen löpte parallellt med etapp 1 och byggnationen av en ny förskola i Ånneröd. Bygget av etapp 2 påbörjades kort tid efter att detaljplanen blivit godkänd.

Etapp 3 – Ombyggnad av befintlig skolbyggnad:

Efter att etapp 2 avslutas kommer etapp 3 inledas. Etapp 3 avser ombyggnad av befintlig byggnad i personalrum, idrottshall, omklädningsrum, matsal, kök, musik/slöjdsalar.

Frågor

Skicka gärna in en fråga kring bygget. Vi kommer att samla vanliga frågor och svar på den här sidan.


Kontakt

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Huskroppen tar form hösten 2022:

Lindallén intill nybygget har bevarats

Bojarskolans rektor Marie-Louise Mattila är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider.

– Vi tycker att det blir jättebra, vi har sett fram emot detta länge! Samarbetet med entreprenören fungerar toppen och säkerheten kring byggplatsen tas på stort allvar, säger hon.

I juanuari 2023 tar bygget fart invändigt:

Idrottshallen ska få träpanel

Matsalen blir ljus med stora fönster på tre sidor

Hålet i väggen ska fyllas med stenar som eleverna gett färg och motiv

Kakel på plats i kökets diskdel

Ventilationen snart på plats

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila