Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Bojarbygget

Markarbete och pålning vid Bojarskolan

I och med ett ökat elevunderlag påbörjades etapp 2 i utbyggnaden av Bojarskolan under våren 2022. Under projekteringstiden har en plan för hur skolan ska utformas på bästa sätt tagits fram. Planen tog även särskild hänsyn till elevernas säkerhet under byggprocessen, trafiken i närheten och alla som bor i närområdet.

Den nya skolbyggnaden inrymmer idrottshall, matsal och kök.

Så såg tidplanen ut

Under hösten 2022 kom ytterväggar och tak på plats, inklusive takbeläggning, plåtdetaljer, ytterpanel och fönsterfoder. Under våren 2023 arbetade man invändigt med att få ytskikt, ljudisolering och ventilation på plats. Parallellt färdigställdes markarbeten runt huset. I slutet av april stod byggnaden i stort sett klar och i maj firades och hölls invigning. När höstterminen startade kunde byggnaden användas fullt ut för lunch och idrott.

Generell information om bygget och ritning

Under våren 2022 hölls ett informationsmöte kring projektet, där vi bland annat berättade om skolans utformning och den förväntade tidsplanen. Inbjudan gick direkt till alla dåvarande vårdnadshavande och boende i närheten av skolan. Andra intressenter var också välkomna.

Kortfattad information från mötet, inklusive ritning/rumsindelning: Presentation om utbyggnaden av Bojaskolan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet i korthet

Under 2015 genomfördes en översiktlig utredning av skollokaler i kommunen, tidigt i utredningen beslutades det att bland annat fokusera på Bojarskolan och dess allt tilltagande behov av utrymme. Bojarskolans framtida utbyggnad delades upp i tre etapper.

Etapp 1 – Utflyttning av förskoleverksamheten:

Förskoleverksamheten flyttades ut ur Bojarskolan 2019 och deras lokaler byggdes om för att anpassas till grundskoleverksamhet.

Etapp 2 - Byggnation av ny skolbyggnad:

En förändring av detaljplanen för att få bygga ny idrottshall, omklädningsrum, kök och matsal initierades redan 2017. Detaljplansjusteringen löpte parallellt med etapp 1 och byggnationen av en ny förskola i Ånneröd. Bygget av etapp 2 påbörjades kort tid efter att detaljplanen blivit godkänd.

Etapp 3 – Ombyggnad av befintlig skolbyggnad:

Efter att etapp 2 avslutas kommer etapp 3 inledas. Etapp 3 avser ombyggnad av befintlig byggnad i personalrum, idrottshall, omklädningsrum, matsal, kök, musik/slöjdsalar.

Kontakt

Rektor
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Biträdande rektor
Josefin Hassellöv
0526-19 219
josefin.hassellov@stromstad.se

Bilder från bygget och när det blev färdigt:

Idrottshallen fick träpanel

Kakel på plats i kökets diskdel

Viktigt med bra ventilation

Lindallén intill nybygget har bevarats.

Här innanför döljer sig idrottshallen.

Barnen har målat stenar som byggts in i väggen vid ingången till matsalen

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Eva Hoffström