MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Nu bygger vi ut Bojarskolan!

Markarbete och pålning vid Bojarskolan

Nu pågår bygget av idrottshall, kök och matsal på Bojarskolan! I och med ett ökat antal elever behöver vi bygga ut Bojarskolan. Under projekteringstiden har vi arbetat med att ta fram en plan för hur skolan ska utformas på bästa sätt för undervisningen, eleverna, trafiken i närheten och alla som bor i närområdet.

Här kommer vi att löpande lägga ut information om projektet.

Ritningar och tidplan

I denna presentation hittar du ritningar på hur utbyggnaden kommer att se ut och en grov tidplan för byggprojektet:

Presentation om utbyggnaden av Bojaskolan Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Pålning och grundläggning

Just nu läggs grunden för den nya byggnaden där idrottshall och matsal kommer att finnas. Pålning för grundläggning av byggnaden är klart (man kan se påltopparna som sticker upp på bilden som är tagen 4 maj). Borrning för värmepumpanläggningen är också klart. Nu pågår schaktning och montage av alla rör, kablar, brunnar etcetera. Gjutning av bottenplattan kommer att pågå under maj-juni, och efter semestern påbörjas själva husbygget.

Begränsade parkeringsmöjligheter från 17 mars

Vecka 11 startar byggnationen av den nya byggnaden. Det innebär att från och med torsdag kväll 17 mars så kan man inte parkera eller köra in med sin bil på befintlig parkering på Bojarskolan. Hämtning och lämning av barn ska ske på kortändan av fotbollsplanen samt de tre parkeringsfickorna längs med Kebalvägen. Vill man följa sitt barn in så parkerar man på Bojardalens parkering, 300 meter västerut, se karta nedan.

Vi vill uppmuntra alla barn att gå eller cykla till skolan under byggnationen! Ni som bor långt bort kan tänka på att vara i god tid för att lämna era barn på morgonen för att undvika trängsel och farliga trafiksituationer för barnen.

Karta över området kring Bojaskolan där plats för hämtning lämning, samt parkeringsplats finns utmärkt.

Informationsmöte

Den 3 mars hölls ett informationsmöte kring projektet, där vi bland annat berättade om skolans utformning och den förväntade tidsplanen. Inbjudan gick direkt till alla vårdnadshavare, men även boende i närheten av skolan eller andra intrssenter var välkomna.

Här är några saker vi tog upp på mötet:

  • Så här blir det! Presentation av projektet
  • Tidsplan
  • Säker trafikmiljö runt skolan
  • Så här kommer skolgården påverkas
  • Framtida informationskanaler
  • Frågestund

Den presentation som visades hittar du högre upp på sidan.

Vi som bjöd in till mötet var: Öyvind Hilberg Johansen, projektledare; Gary Lyckell, projektansvarig Strömstadslokaler; Peter Andersson, Sven Johansson bygg och Marie-Louise Mattila, rektor

Frågor

Skicka gärna in en fråga kring bygget. Vi kommer att samla vanliga frågor och svar på den här sidan.


Kontakt

Rektor
Marie-Louise Mattila
0526-192 15
marie-louise.mattila@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila