MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
IST Lärande - förklaring

I IST Lärande kan du få information om din egen eller ditt/dina barns skolgång.

På sidan finns en kort förklaring över de vanligaste funktionerna. Till höger (dator) eller i slutet av sidan (mobil) hittar du länkar till en instruktionsfilm samt IST:s egen användarmanual.

IST Lärande

I IST Lärande ser du ett antal rutor/boxar på skärmen. Har du flera barn kommer varje barn att ha var sin färg på boxarna.

(Är du både vårdnadshavare och personal - kan du mötas av ett meddelande av att det inte finns någon information om ditt barn. Det beror på att du har två roller i systemet. Klicka då på "Logga ut" högst uppe till höger, så brukar informationen synas.)

Översiktsrum

Först i raden finns en box som enbart har elevens namn som rubrik.

I denna box finns en sammanställning över elevens skolsituation. Överst hittar du dokumentation från tidigare utvecklingssamtal. Genom att klicka på respektive utvecklingssamtal kan du se den IUP som skrevs under samtalet om den publicerats, samt de omdömen som hör till denna period.

Under utvecklingssamtalen finns en lista med de aktiviteter/arbetsområden där eleven har fått en bedömning. I ursprungsläget visas aktiviteter från innevarande termin, men mitt på sidan finns en datumväljare där du kan välja att visa även äldre aktiviteter.

Till vänster om respektve aktivitet visas en ruta som kan vara ifylld med rött (otillräckliga kunskaper), ljusgrönt (godtagbara kunskaper) eller mörkgrönt (mer än godtagbara kunskaper).
Se vidare under "Bedömning" längre ner på sidan.

Ämnesrum

På sidan finns också ytterligare ett antal boxar, en för varje ämne. Boxar visas för de ämnen där läraren valt att visa innehållet för vårdnadshavaren. Antalet boxar kan därför variera mellan olika klasser och olika elever.

I rubriklisten för varje ämnesbox ser du elevens namn, vilket ämne det gäller samt om eleven går i årskurerna 1-3, 4-6 eller 7-9.

I boxen ser du hur många aktiviteter/arbetsområden det finns i ämnet i dagsläget. I just detta fall är det tre aktiviteter.

Rutorna mitt på boxarna symboliserar de olika kunskapskraven som ämnet har i kursplanen, och varierar i antal mellan olika ämnen. Några rutor är ifyllda, vilket betyder att dessa kunskapskrav tagits upp i undervisningen fram till idag. Siffran i rutan anger i hur många arbetsområden det aktuella kunskapskravet tagits upp hittills.
Tips: För muspekaren över rutan, så kan du se vilket kunskapskravet är.

Fördjupad information i ämnesrummet

Klicka på rubriklisten för att öppna boxen och se vad den innehåller.

I den lista som visas kan du kan se vilka tre aktiviteter/arbetsområden som finns i detta ämne. Du kan också se vilka av kunskapskraven som tagits upp i de enskilda ämnena.

Klickar du på en av raderna i listan kommer du att se elevens bedömning på just det arbetsområdet - förutsatt att det finns någon, och att läraren valt att göra den synlig för vårdnadshavaren.

Du kan även, genom att klicka på knappen "Visa aktivitetsflikar" se vad arbetsområdet innehåller.

Klicka på namnlisten för området för att stänga det, och gå tillbaka till översikten för ämnet.

Bedömning

Vilka grader bedömningen har varierar beroende på årskurs.

Åk 1-3

I åk 1-3 kan läraren bedöma elevernas kunskapsnivåer i två steg:
- Röd: Eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskravet
- Ljusgrön: Eleven når upp till kunskapskravet.

Vid övergripande bedömning av ett ämne är nivåerna:
- Röd: Otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
- Ljusgrön: Godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
- Klargrön: Mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.

Åk 4-6

I åk 4-6 kan läraren bedöma elevernas kunskapsnivåer i fyra steg:
- Röd: Eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskravet
- Ljusgrön: Motsvarande betyg E
- Klargrön: Motsvarande betyg C
- Mörkgrön: Motsvarande betyg A

Vid övergripande bedömning av ett ämne är nivåerna:
- Röd: Otillräckliga kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
- Ljusgrön: Godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.
- Klargrön: Mer än godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs.

Frågor?

Har du frågor om ditt barns skolsituation, och om vad du ser i IST Lärande?
- Tala i första hand med ditt barns mentor/klassföreståndare.

Har du frågor på hur programmet fungerar, eller har du problem att logga in?
- Kontakta Cecilia Wikström Boman, tel 0526-192 25

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Cecilia Wikström Boman