MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fritidshemmen stänger v 28-31 under sommaren 2022

Sommaren 2022 erbjuds sommarfritidshem för barn som har behov av tillsyn under veckorna 28-31.

Erbjudandet riktas till vårdnadshavare där båda arbetar eller studerar under de aktuella veckorna.

Liksom tidigare år håller barn- och utbildningsförvaltningen öppet fritidshemsverksamheten för vårdnadshavare som behöver tillsyn för sina barn under sommaren. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till fritidshem för sitt barn när ordinarie fritidshem är semesterstängt veckorna 28–31.

Verksamheten i fritidshemmen samlas till en enhet, övriga fritidshem är stängda dessa veckor.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare vet att sommarverksamheten är annorlunda jämfört med ordinarie fritidshemsverksamhet. Det blir nya barngrupper, barnen möter ny personal och lokalerna är nya för de flesta. När det gäller personal strävar vi efter att ordinarie personal jobbar, men eftersom det är sommar och semestrar kan det även förekomma vikarier i verksamheten.

Anmälan

Anmäl ert behov av tillsyn för veckorna 28–31 via kommunens E-tjänst senast 1 juni.

I E-tjänsten loggar du in med e-legitimation och skriver sedan in alla uppgifter som efterfrågas.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp att anmäla ert behov via E-tjänsten, så är kommunens kommuncenter i stadshuset, Norra Bergsgatan 23, behjälpligt. Här finns kommunvägledare som hjälper dig med att fylla i ansökan.

Behöver du inte platsen?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare avanmäler ditt barns plats på sommarfritidshem om det efter anmälan ändå visar sig att platsen inte behövs, så att vi tillsammans kan använda våra kommunala medel så bra som möjligt.

Meddela förändringar som innebär att du inte behöver ha tillsyn alls för ditt barn samt schemaförändringar så snart du kan. Efter den 18 juni lämnar du besked om förändringar direkt till ditt fritidshem.

Meddelande om förändring och frågor, maila till:
fritidshem@stromstad.se

Med vänlig hälsning

Rektorerna i grundskolan

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående fritidshem
Monica Rössle
Telefon: 0526‑196 38
fritidshem@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: