HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Placeringstider i förskola

Placeringstider för allmän förskola (3-5 år) och för barn (1-5 år) till arbetslösa och föräldralediga

Det finns två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan när det gäller platsen på allmän förskola. Valet görs terminsvis.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

Extra under pandemin:
Vårdnadshavare som är permitterade erbjuds placering 8:00-11:00 de dagar vårdnadshavarna är permitterade.

Om det finns särskilda skäl kan ansvarig rektor besluta om undantag utifrån barnets behov enligt grunderna i 8 kap. §§ 5 och 7 Skollagen.

Syfte

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Genom att organisera förskola enligt ovan skapas möjlighet för barnet att vara på förskolan varje dag. Forskning visar att en kort regelbunden vistelsetid på förskolan generellt är mer gynnsam för lärandet än en vistelsetid som är lång och sker mer sällan.

I och med att yngre barn ännu inte har en välutvecklad tidsuppfattning ger också en regelbunden vistelsetid i förskolan en bättre anknytning till övriga barn och personal. Detta minskar stressen för det enskilda barnet.

Kontinuitet är viktigt även för hela barngruppen, inte enbart för det enskilda barnet. Genom att 15-timmars-barnen vistas i verksamheten varje dag under en återkommande tid förstärks tryggheten i barngruppen. Härigenom får alla barn dagliga rutiner och strukturer gällande aktiviteter och antal barn att förhålla sig till. När antalet barn växlar stort från dag till dag skapar situationen stress i barngruppen.

Utbildning, lärande och omsorg ska genomsyra hela verksamheten. Undervisning sker under planerade tider så att alla barn, inklusive 15-timmars barn, får ta del av undervisning.

Frågor?

Har du som vårdnadshavare frågor kring placeringstiderna kontakta rektor på din förskola.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson