HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola

Förskola

En egen skolform som ingår i skolväsendet. I förskolans pedagogik bildar lärande, fostran och omsorg en helhet.
» Läs mer om kommunens förskolor

Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är förädralediga med yngre barn.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa

Allmän förskola

Frivillig verksamhet för 3-5-åringar. Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Kommunen erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar per år, vilket motsvarar ca 3 timmar per dag under skolans terminer.

Allmän förskola följer skolans läsår, med lov och lovdagar.
> Läsårstider för skolan

Vårdnadshavarna avgör själva om de vill utnyttja erbjudandet eller inte.

Platsen är avgiftsfri.
Skolskjuts ingår ej.

Fritidshem

Fritidshem

Kompletterar utbildningen i skolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid före och efter skoltid, under lov och studiedagar till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.
» Läs mer om kommunens fritidshem

Erbjuds barn till föräldrar som arbetar eller studerar eller så snart det framgår att eleven har behov av en sådan plats. Endast lovfritids finns inte.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa

Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg

Den verksamhet som inte bedrivs i form av förskola, fritidshem eller öppen förskola. Familjedaghem är ett exempel på en sådan verksamhet.

I Strömstad finns ett kommunalt drivet familjedaghem där dagbarnvårdare arbetar i grupplokal med barn 1-5 år.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid
» Läs mer om Diskusgatan familjedaghem

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa

Öppen förskola

Ger möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar, samt få råd och stöd av personalen. Öppethållandet är begränsat.
» Läs mer om Öppen förskola

Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare

Ingen avgift

Fristående förskola

Det finns två fristående förskolor/fritidshem i Strömstad

» Föräldrakooperativet Bofinken
» Föräldrakooperativet Vildkotten

Riktlinjer för fristående förskolor (kooperativ)

» Riktlinjer fortbildning och specialpedagogiskt stödPDF (pdf, 91.2 kB)

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-10-30, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon