HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskolorna stänger v 28-31 under sommaren 2021

Sommaren 2021 erbjuds sommarförskola för barn som har behov av tillsyn under veckorna 28-31.

Erbjudandet riktar sig till vårdnadshavare där båda arbetar eller studerar under de aktuella veckorna.

Liksom tidigare år håller barn- och utbildningsförvaltningen öppet förskoleverksamheten för vårdnadshavare som behöver tillsyn för sina barn under högsommaren. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till förskola för sitt barn när ordinarie förskola är semesterstängd veckorna 28–31.

Verksamheten i förskolan samlas till en enhet, och övriga förskolor är stängda dessa veckor. Vilken förskola som kommer att hållas öppen meddelas i samband med att ansökan bekräftas, då det bestäms utifrån antal ansökningar, tillgång till kök med flera faktorer.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare vet att sommarverksamheten är annorlunda jämfört med ordinarie förskoleverksamhet. Det blir nya barngrupper, barnen möter ny personal och lokalerna är nya för de flesta. När det gäller personal strävar vi efter att ordinarie personal jobbar, men eftersom det är sommar och semestrar kan det även förekomma vikarier i verksamheten.

Anmälan

Anmäl ert behov av tillsyn för veckorna 28–31 via kommunens E-tjänst senast söndag 16 maj.

I E-tjänsten loggar du in med bank-id och skriver sedan in alla uppgifter som efterfrågas. När du gör din anmälan bifogar du också ett intyg från din arbetsgivare som styrker ditt behov av omsorg.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp att anmäla ert behov via E-tjänsten, så är kommunens kommuncenter i stadshuset, Norra Bergsgatan 23, behjälpligt. Här finns kommunvägledare som hjälper dig med att fylla i ansökan.

Behöver du inte platsen?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare avanmäler ditt barns plats på sommarförskola om det efter anmälan ändå visar sig att platsen inte behövs, så att vi tillsammans kan använda våra kommunala medel så bra som möjligt.

Meddela förändringar som innebär att du inte behöver ha tillsyn alls för ditt barn samt schemaförändringar senast 18 juni. Efter den 18 juni lämnar du besked om förändringar direkt till din förskola.

Meddelande om förändring och frågor, maila till:
sommarforskola@stromstad.se

Förändringar kan ske...

Med anledning av den nationella situationen med Covid-19 och beroende på hur smittspridningen utvecklar sig lokalt här i Strömstad, så kan ovanstående planering komma att förändras. Vid eventuella förändringar kommer berörda meddelas snarast.

Med vänlig hälsning

Rektorerna
Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola
Telefon: 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Frågor angående sommarförskolan
sommarforskola@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Therese Ascic