HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Elevhälsoteam

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förbyggande och åtgärdande. Målet är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever.

Alla skolor har ett elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. Rektor ansvarar för elevhälsans arbete.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska samt skolkurator. Tillgång till skolpsykolog och skollogoped finns vid behov.

Barn/elever, vårdnadshavare och personal har tillgång till detta forum. De kan framföra och ge sitt perspektiv på behov och prioriteringar.

Kontakt

Respektive skolas rektor

Se skolans webbsida för kontaktinformation.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: