HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolkurator och skolpsykolog

Skolkurator och skolpsykologresurser vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år och deras familjer. De erbjuder samtal med barn och ungdomar och är ett stöd till skolorna i deras elevhälsoarbete.

Elevhälsans skolkuratorer tillför psykosocial kompetens som stödjer det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genomför utredande, rådgivande och stödjande samtal med enskilda elever och deras familjer.

Arbetet med barn/ungdomar och vårdnadshavare kan bestå av

  • utredning/kartläggning av barnets/ungdomens behov och förutsättningar
  • riktade kortare insatser i form av samtal med barn/ungdom och familj

Att arbeta indirekt via personal genom

  • handledning och konsultation till personal, som möter barn/ungdomar och vårdnadsahavare i svåra situationer
  • stöd till arbetslag och/eller enskilda i arbetsrelaterade frågor

Skolpsykolog

Skolpsykologen är en resurs för hela förvaltningens skolverksamhet.

Du kan ta kontakt med skolpsykologen genom att ringa, maila eller gå via personal på förskolan/skolan.

Skolkurator och skolpsykolog har tystnadsplikt.

Kontakt

Respektive skolas rektor

Se skolans webbsida för kontaktinformation.

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Skolkurator
Agnetha Brenevik
Rossö och Mellegården
Telefon 0526-191 19
agnetha.brenevik@stromstad.se

Skolkurator
Marianne Wester
Strömstierna
Telefon 0526‑194 13
marianne.wester@stromstad.se

Skolkurator
Margareta Larsson
Bojar, Valemyr och Koster
Telefon 0526‑191 95
margareta.larsson@stromstad.se

Skolkurator
Anna-Lena Sandstedt
Skee, Särskolan
Telefon 0526‑191 96
anna‑lena.sandstedt@stromstad.se

Skolkurator
Marlen Johansson
Gymnasiet
Telefon 0526-192 50
marlen.johansson@stromstad.se

Skolkurator
Erika Persson
Odelsberg, Tjärnö
Telefon 0526-19523
erika.persson@stromstad.se

Skolpsykolog
Kathya Falconi
Telefon 0526-194 78
kathya.falconi@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström