HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Marte Meo

Marte Meo är en pedagogisk metod där man använder sig av videokamera för att filma korta samspelssekvenser mellan barn och vårdnadshavare/personal. Terapeuten analyserar vad i samspelet som leder till en positiv utveckling.

Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet och som vårdnadshavare/personalen kan göra mer av.

Metoden används för att stödja vårdnadshavare i deras föräldraroll. Den används även för att stödja personal i förskola och skola.

Marte Meo betyder "av egen kraft" och syftar till den vuxnes förmåga att stödja barnets utveckling, och barnets förmåga att söka den vuxnes stöd.

Vår erfarenhet är att metoden upplevs som stärkande och inspirerande. Vårdnadshavare/personal ser möjligheter att påverka vardagslivets små och stora utmaningar i positiv riktning.

Kontakt

Barn- och elevhälsa
452 37 Strömstad
Telefon vx 0526-190 00

Besöksadress
Brunnsgatan 2

Enhetschef
Torbjörn Brunström
0526-193 22
torbjorn.brunstrom@stromstad.se

Marte Meo terapeut
Specialpedagog
Britt Eriksson
Telefon 0526-191 98
britt.eriksson@stromstad.se

Marte Meo terapeut
Specialpedagog
Veronika Kvick
Telefon 0526-191 98
veronika.kvick@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-11-02, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Torbjörn Brunström