HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Stadsbiblioteket
Karlsgatan 17

Må - ti 11:00 - 19:00
On - fr 11:00 - 17:00

stadsbibliotek@stromstad.se

Bibliotekschef
Gunilla Sandin
Telefon 0526 -193 10

gunilla.sandin@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Svinesund - gränsen till Norge

Svinesund

Svinesund är ett sund mellan Sverige och Norge och utgör gräns mellan dessa två länder. Svinesund är en del av Idefjorden och ligger norr om Strömstad. Området är rikt på historiska minnesmärken.

Mitt i Ringdalsfjorden, vid fjordens smalaste punkt mellan Sponviken och Halden, och omgivet av branta bergssidor, ligger Svinesund, en av de viktigare gränsövergångarna mellan Norge och Sverige. Den stora mängden biltrafik på E6 ger den kanske större betydelse idag än längre tillbaka, men inte desto mindre rymmer den många olika minnesmärken från skilda historiska skeenden.

Mest anmärkningsvärd är kanske Gamla Svinesundsbron med sina mäktiga sten- och betongvalv. På norska sidan ligger Søylegården med sin vita träfasad, och på svenska sidan ligger en klunga hus, varav flera har anknytning just till det tidigare färjeläget. Hur gammalt överfartsstället egentligen är går inte att veta säkert, men det är inte otroligt att det har medeltida och förhistoriska anor. Det nämns hos Snorre Sturlasson, som skrev sina sagor på 1200-talet. Oslobiskopen Jens Nilssøn passerade här när han under 1590-talet gjorde visitationsresor i Oslo stift. Fast placerad färjkarl skall ha funnits sedan 1500-talet.

Med undantag av två kortare episoder med flottbro 1711 och 1716, har de resande blivit färjade över sundet, fram till öppnandet av den nuvarande bron den 15 juni 1946. Svinesundsbron av idag påbörjades 1938, men försenades på grund av kriget och invigdes 1946. Den magnifika formen är till viss del resultatet av dåtidens arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige. Det stora spannet är gjutet i armerad betong, medan tillfartsramperna bärs upp av mäktiga granitvalvbågar, med sten huggen av Bohusläns stenhuggare. Bron ersatte som sagt färjetrafiken, som bestått av bogserade pråmar. Färjelägesmiljön finns dock kvar.

På svenska sidan finns både båthus, tullstation och påkörningsramp, och lite högre upp i backen ligger ännu gästgiveriets byggnad kvar. Uppe i bergen på bägge sidor om E6 finns flera rester av gamla igenrasade skansar, lämningar efter Karl XII:s planer på en permanent befästning här: Sundsborg. Under fälttågen mot Norge 1716-18 anlades befästningar ovanför Svinesund på både norsk och svensk sida. Efter det snöpliga krigsslutet övergavs dock befästningarna, och något Sundsborg kom aldrig till stånd. Där finns också skansanläggningar från andra världskriget.

När trafikmängden ökades på E6 blev det nödvändigt att komplettera med en ny bro över fjorden. Nya Svinesundsbron invigdes den 10 juni 2005 i närvaro av de svenska och norskakungahusen och som en del av 100-årsminnet av unionsupplösningen 1905. Den nya bron har en totallängd på 704 meter, ett brospann på 247 meter och en segelfri höjd på 55 meter. Högsta punkten är 92 meter.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-01-29, Jan Palmblad

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck