HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Stadsbiblioteket
Karlsgatan 17

Må - ti 11:00 - 19:00
On - fr 11:00 - 17:00

stadsbibliotek@stromstad.se

Bibliotekschef
Gunilla Sandin
Telefon 0526 -193 10

gunilla.sandin@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Krokstrand

Stenbrott i Krokstrand

Ett stenhuggarsamhälle med stolta traditioner

Krokstrand vid Idefjorden minner om den starka stenhuggartraditionen i Strömstad.

På 1600-talskartor finns lastplatsen "Björnestrand" markerad här. Senare har benämningen blivit Krokstrand. Björneröd och Kroken är de två jordbrukshemman som finns på ömse sidor om bäcken som rinner mitt i dalgången. Här finns ett strandområde som alltså till hälften ligger på vardera hemmanet.

På just denna plats var kombinationen av bra berg och bra lastageplats sådan att en större stenindustri kom att växa upp. Denna expansion tog fart på 1870-talet, och inom några få decennier hade hela samhället vuxit upp. Det innebär att den absoluta merparten av bebyggelsen är tillkommen inom perioden 1880-tal till 1930-tal, med en tyngdpunkt kring sekelskiftet 1900. Inflyttningen skapade ett stabilt befolkningsunderlag och under 1890-talet börjar affärer dyka upp. 1902 invigdes Folkets hus, det första i Bohuslän.

1914 bröt första världskriget ut och stenexporten lamslogs med hög arbetslöshet som följd inom hela den bohuslänska stenhuggarkåren. Så sakteliga kom stenindustrin igång under 1920-talet, men 30-talets depression innebar början till slutet för stenindustrin. Det sista av de stora stenbrotten i Krokstrand lades ner 1977.

De stora stenbrotten i bergbranterna, Krokstrands ekonomiska bas, ligger mitt inne i bebyggelsen. Idag är siktlinjerna igenväxta och kommer man upp på en höjd ser man bara hustak och skog. Men stenbrotten finns där, och genom dem också det stenkantade vägsystem som löper kors och tvärs genom brotten. Vägarna är branta och ibland knaggliga, men de som finns kvar är ännu i förhållandevis gott skick. Detta vägsystem länkar samman samhället på ett helt annat sätt än de nu körbara vägarna.

Särskilda byggnader för stenhuggeriverksamheten fanns inte så många. Stenhuggeriet bedrevs i det fria. Fotografier visar att enklare väderskydd sattes upp för att kunna stå och arbeta även vid kraftigare regnväder. Förråd för verktyg och senare maskiner fanns, ofta av enklare konstruktion, liksom verktygssmedjor. Få av dessa finns kvar idag. Det är därför som stenhuggarnas bostadshus, Folkets hus och idrottsplatsen Idefjordsvallen som minner om Krokstrands stolta historia.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-07-17, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck