HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kulturhusets verksamhetsidé

Uppträdande från invigningen av kulturhuset

”Kulturhuset Skagerack ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”

 

Strömstad får nytt kulturhus

Den 31 augusti 2016 beslutade kommunstyrelsen att det anrika societetshuset Skagerack i Strömstads södra hamn skulle bli kulturhus. Under 2017 har renoveringar pågått i huset, den stora nedervåningen har fått nytt ekgolv, samtliga väggar har målats om och en ny trappa mellan stora salen och den övre verandan har satts in. Dessutom har en hiss installerats mellan första och andra våningen. All renovering har skett varsamt och utifrån flera perspektiv - fastigheten är att betrakta som ett kulturminne, samtidigt som säkerhet och funktion måste beaktas. Kulturhuset Skagerack har en stark lokal förankring och erbjuder en historisk, central och inbju­dande miljö som vänder sig till hela staden, dess invånare och dess besökare.

Förutom kulturhuset Skagerack driver Strömstads kommun kulturverksamhet i kommunal kulturskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, konsthallen Lokstallet samt det regionala litteraturresidenset. Kulturhuset Skagerack erbjuder ytterligare en arena till kultur- och fritidsaktörers verksamheter.

Verksamhetsidé

”Kulturhuset Skagerack ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”

Kulturhuset ska vara:

  • en mötesplats för barn, unga och vuxna
  • en plats där möten mellan människor står i fokus
  • en plats där det ges möjligheter att uppleva och att utvecklas
  • en arena för både vardagsaktiviteter och evenemang
  • öppet för både föreningsliv samt kommersiella aktörer
  • inbjuda till samarbete och bidra till samverkan mellan generationer, vara integrationsöverbyggande och tillgängligt för alla
  • en plats där kommunens besökare och invånare känner sig välkomna och där man gemensamt tar ansvar för att fylla huset med verksamheter.

Hur fyller vi kulturhuset med spännande verksamheter?

”Kulturhuset ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”.

Kommunens roll som ägare av lokalerna är att skapa goda förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. För att detta ska uppnås är det viktigt att det är enkelt att använda kulturhuset för en rad ändamål, att lokalerna är ändamålsenliga och att bokningsförfarandet är smidigt. I kulturhuset finns en rad mindre mötesrum och större samlingssalar med viss möblering och teknik. Samtliga lokaler i kulturhuset går att hyra.

Barnteater, författarfrukost, dans, utställningar och föreläsningar, föreningsmöten såväl som konserter är evenemang som lämpar sig väl i kulturhusets lokaler. För att uppmuntra kulturlivet och föreningar att använda kulturhuset för sina verksamheter så är lokalhyrorna kraftigt subventionerade av kommunen för föreningsverksamhet.

Delar av verksamheterna i kulturhuset ska riktas direkt till ungdomar genom att kommunens fritidsgård finns på plats i lokalerna. När inte fritidsgårdens lokaler nyttjas går dessa också att hyras för andra ändamål.

Programsamråd

Strömstads kommun ansvarar för lokalerna och ska ombesörja att det ges förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. Det har upprättats ett programsamråd med representanter från föreningsliv och kommun. Programsamrådets uppgift är att gemensamt diskutera möjliga program för varje säsong så att kulturhuset fylls av ett brett utbud av aktiviteter. Genom att förlägga fritidsgården till kulturhuset skapas förutsättningar för at barn och unga i högre utsträckning kan uppmuntras till deltagande i kulturprojekt. Ett mål med detta är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att påverka kulturutbudet.

Fortsatt utveckling av huset och dess verksamheter

Kulturhusets första år verksamhetsår i den nya organisationen (2018) får utgöra något av ett prövoår där man kontinuerligt följer upp bokningsintresset och ser till att både föreningsliv och kulturaktörer får ta del av kulturhusets arenor.

Med största sannolikhet kommer det framföras önskemål om fortsatt utveckling av såväl verksamheter som i och utanför lokalerna (teknik, möbler etc) vilket också kommer att få följas upp och utifrån ekonomiska förutsättningar prioriteras och åtgärdas. Det pågår en planering för utveckling av markområden runt hamnpromenaden och stadsparken utanför kulturhuset, inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan Strömstad. Detta kommer att leda till att kulturhuset införlivas än mer i den omgivande stadsbilden och utemiljöerna.

 

Kontakt

Kultursamordnare
Tove Meyer

0526-192 35
tove.meyer@stromstad.se

Boka lokal

Kulturhusföreningen

Vill du vara med?

Läs mer om medlemskap och kulturhusföreningen på: www.facebook.com/stromstadskulturhus/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-11, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck