HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kulturmiljöer

Blomsholm

En kulturmiljö är en kulturhistoriskt värdefull plats. Liten eller stor så innehåller den lämningar från det förgångna som vi idag vill bevara för framtiden. Den är värdefull därför att den visar på traktens historia. För oss idag att kunna förstå människorna igår.

Värdet kan ligga i att något är ovanligt välbevarat, eller att det är den/det enda
kvarvarande av sitt slag. Det kan vara av mycket hög ålder, som fornlämningarna, men det kan också ligga närmre vår egen tid.

I det följande presenteras de kulturmiljöer som valts ut för att på ett representativt sätt spegla kulturhistorien inom Strömstads kommun. Det bygger på de olika historiska perioder och skeenden som passerat, på de olika näringar och verksamheter som försiggått och på de olika naturgeografiska förutsättningar som finns i kommunen.


Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-26, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck