HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kultur- och fritidsbidrag

Håller ihop händerna i form av ett hjärta.

Varje år kan du söka stöd och stipendier hos kommunen. Det är viktigt att ha koll på inlämningsdatum då olika stöd kan ha olika inlämningsdagar under året.

Startbidrag för ny förening
Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Bidrag till arrangemang - föreningar och andra arrangörer
Arrangörsbidragen för kultur är redan utbetalade för 2019. Nya medel finns att söka från och med januari 2020. Inför 2020 görs riktlinjer för arrangörs- och föreningsstöd om och de kommer finnas att läsa här.

Föreningsbidrag för fritid kan fortfarande sökas:
Blankett finns under E-tjänster självservice

Glöm inte att det finns projekt- och arrangörsbidrag att söka hos dels Västra Götalandsregionen och Statens kulturråd. Se länkar till höger.

Bidrag till studieförbund
Bidrag till aktiva studieförbund i kommunen betalas ut årligen enligt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation. Läs mer på vgb.nu länk till annan webbplats Studieförbunden ombeds att i början av året skicka in sin årsberättelse och verksamhetsplan till kommun@stromstad.se

Grundbidrag och kommunalt aktivitetsbidrag för föreningar

Grundbidrag utgår enligt följande:
Fördelas efter medlemsantalet efter ett grundbelopp/medlem.
Bidrag för medlemmar 3-25 år: Helt belopp/medlem. För närvarande 25:-.
Bidrag för medlemmar 26 år och äldre:
Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem.
Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem.
Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag
utgår med 10% av det statligt aktivitetsstöd föreningen erhållit under föregående år.
Ansökan senast den 31 maj
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Statligt lokalt aktivitetsstöd 
LOK stöder idrotts- och föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.Ansökan sker hos Riksidrottsförbundet.

Länk till svenskidrott.se härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till samlingslokaler
Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice 

Bidrag till fritidsanläggningar
Kan sökas hela året.
Blankett finns under E-tjänster självservice 


Allmänna grunder för bidrag

Bidragsberättigad förening skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin.

Bidragsberättigad förening skall vara öppen för alla kommuninvånare. Politiska föreningar, religiösa föreningar, ekonomiska föreningar, elevföreningar, stödföreningar (supporterföreningar m fl) och liknande har ej rätt till bidrag.

Bidragsberättigad förening måste föra en medlemsförteckning med namn, födelseår, adress samt uppgift om medlemsavgiften är erlagd.

Bidrag utgår endast för medlemmar bosatta i Strömstads kommun.

För att vara bidragsberättigad skall föreningen ha verksamhet som är ideell, ha organisatorisk fasthet, stadgar, medlemsmatrikel samt vald styrelse som ansvarar för verksamheten.

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna skall därför själva bidraga till föreningens ekonomi genom erläggande av skälig medlemsavgift. Kommunstyrelsen fastställer en lägsta medlemsavgift för förening som vill erhålla bidrag för närvarande 50.-/medlem och år. För att räknas som bidragsberättigad medlem skall medlemmen vara individuellt ansluten och upptagen i föreningens medlemsförteckning.

Om föreningen upphör eller missbrukar bidraget kan kommunen kräva återbetalning av erhållna bidrag.

Bidragen utbetalas endast till föreningens post eller bankkonto.

Förening, som mottager bidrag, godkänner samtidigt att kommunen har rätt att granska föreningens räkenskaper och övrig förvaltning.

Bidragsberättigad organisation uppmanas att genom informationsaktiviteter till sina medlemmar medverka till att minska skadeverkningarna som kan uppstå genom bruk av alkohol, narkotika och tobak. Vidare förutsättes att informationen ges om värdet av rätt kost för att uppnå goda träningsresultat och förebygga sjukdomar.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-07-03, Tove Meyer

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck