HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *

Multiple selection
Utveckling av Strömstads centrum

En rad planer och projekt pågår för att utveckla Strömstads centrum. Här kan du ta del av den del som rör gator och torg.

I projektet "Centrumplan" ryms satsningar som ska göra centrum ännu mer attraktivt och bidra till ett ökat stadsliv, både för oss som bor här och för alla som besöker vår stad. Bevarande och utveckling ska gå hand i hand. Möjligheterna att parkera i centrum ska inte förändras nämnvärt.

Planen omfattar därmed mötesplatser, parkering, gång och cykelvägar i och genom Strömstads centrum. Bland åtgärderna märks:

  • Mer grönt i stadsrummet
  • Säker cykeltrafik
  • Förändrad belysning för säkrare och trevligare stadsmiljö.
  • Sänkt hastighet i centrum.
  • Bättre ytor för torghandel.

Fokus på ökade gång och cykelvägar i och kring stadskärnan.

Det ska vara enkelt och säkert att cykla inom centrum. Ett första steg är att bredda trottoaren på Surbrunnsgatan till en gång- och cykelväg. Dubbelriktad cykelväg ska också byggas längs Norra Hamngatan.

Längs Södra Hamngatan och Badhusgatan är planen att körbanan ska smalas av och gatorna kantas av träd och parkeringar. Ett flaneringsstråk planeras utanför butikerna på gatornas östra sida och längs västra sidan föreslås också dubbelriktad cykelväg.

Grönt i fokus

Idéarbetet omfattar även gröna ytor i stadsrummet. I förslaget kantas både Södra Hamngatan och Badhusgatan av träd inemellan parkeringsytor. Ett flaneringsstråk planeras utanför butikerna på gatornas östra sida och längs västra sidan föreslås en cykelbana.

Ett sammanhållet stadsrum

Som förslag binds Plagen och Strömstad torg samman med Södra Hamngatan och Badhusgatan genom användandet av likartade element och liknande material och bildar på så sätt ett sammanhängande stråk.

Oscarsplatsen kommer under våren att skyltas upp för att underlätta för besökare att hitta i stadskärnan och platsen får en historisk beskrivning.

Dialogmöten under våren

Utvecklingen av Strömstads centrum har diskuterats på flera öppna möten, dialog är en viktig del av processen för genomförandet.

Det finns ett stort engagemang när det gäller stadens utveckling. Många intressen ska samsas i stadsrummet och det är viktigt att bevara både möjligheter för en lönsam handel samtidigt som vi skapar ökad trygghet och trivsel för gående och cyklister.

Ombyggnaden kommer att ske i etapper, och vi önskar få allmänhetens, näringsidkares och fastighetsägares medverkan under 2017 för att färdigställa förslagen på mer exakta utformningar.

Koppling till andra arbeten

Flera av de kommande åtgärderna samplaneras med arbeten för vatten och avloppsledningarna i centrum de kommande åren. Restaurering av nedre bron mot torget, ingår också i planen.

Preliminär Tidplan

  • Vår 2017 - Gång- och cykelvägar byggs på Surbrunnsgatan och Norra Hamngatan.
  • Vår/Höst 2017 - Dialog om nya och planerade cykeltråk med start under våren.
  • Våren 2018 - Planerad ombyggnad av Södra Hamngatan. Körbanan längs Södra Hamngatan och Badhusgatan kan komma att smalas av och gatorna kantas av träd och parkeringar.
  • Hösten 2018 - utbyggnad samordnas med VA-sanering Badhusgatan.

Se var och när förslagen ligger i översiktskartan här nedan.

Du kan redan nu lämna förslag och synpunkter, lämna in dina förslag till e-post: tn@stromstad.se

kontakt

Tekniska förvaltningen
Besöksadress:
Prästängsvägen 30

Gatuchef
Conny Hansson
conny.hansson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-05-15, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Jeanette Johander