HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-06-23 11.56

Förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning

Strömstads kommun har hittills haft en måttlig spridning. Det kan inte uteslutas att smitta på sikt ökar och även når skolverksamheten. I Folkhälsomyndighetens information kring potentiella riskgrupper för covid-19, påpekas att barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de barn som har något av de tillstånd eller sjukdomar som, för äldre, ökar risken.

Strömstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets nuvarande rekommendationer vilket betyder att förskolor, grundskolor och grundsärskolor har hållits öppna. Att skolan är öppen innebär att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

Som vårdnadshavare behöver du meddela förskolan/skolan så tidigt som möjligt om ditt barn ska stanna hemma. Tänk på att hålla avstånd vid hämtning och lämning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - förskola och skola

Kommunen har inte information om totalt antal smittade/ testade i våra verksamheter. Det är sjukvården som hanterar denna statistiken. Kommunen får inte besked om provsvar, vare sig om proven tas på vårdcentralen eller via arbetsgivarens egentester. Kommunen kan bara uttala oss med säkerhet om antal sjukfrånvaro på respektive enhet.

Om ett barn eller en vuxen blir sjuk och stannar hemma vet normalt sett varken förskolan/skolan eller den sjuke vilken sjukdom det rör sig om. Om förskolan/skolan ändå skulle få veta att ett barn, en medarbetare eller en närstående fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi kan därför inte ange om det finns bekräftad smitta på en specifik enhet, där enskilda personer, barn/elever lätt identifieras. Vi kan bara uttala oss om vi känner till om det finns bekräftad smitta inom våra verksamheter (förskola/fritidshem, grundskola, gymnasium/VUX), men vi kommer inte att uttala oss om situationen på enskilda enheter.

Vårdnadshavare är inte skyldiga att meddela skolverksamheten om bekräftad smitta.

Vid känd smitta tar skolan kontakt med vårdcentral/smittskydd Västra Götaland för avstämning.

Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.

Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna, t.ex. inför sommarförskole- och sommarfritidshemsverksamhet, lägerverksamhet m.m.Upprätthåller god handhygien, för både barn och personalPrioriterar utomhusaktiviteter, så att tiden inomhus i barngrupper begränsas. T.ex. har inköp av vattenleksaker gjorts till sommarförskolan.Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter (gäller även städ och måltid), detsamma gäller för vikarier. Detta betyder inte att vi inte tar in vikarier, det behövs ibland då vi har en frånvaro mellan 7-15 procent på personalen. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.

Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positiv betraktas som patienter och följs upp av sjukvården. Kommunen får ingen info om dessa fall.)

Personal och ansvariga för verksamheten gör allt för att hindra vidare smittspridning på en enhet där det eventuellt funnits bekräftade smittade. Vi kan inte garantera att någon inte kan bli smittad. På alla enheter följer vi noga alla riktlinjer gällande hygien.

Hur smittan kommit in vet vi inte idag och vi spekulerar inte heller om detta. Eventuell smittspårning sker via Smittskydd Västra Götalandsregionen/vårdcentralen. Enligt uppgift från vårdcentral sker detta sällan, så länge covid-19 betraktas som en samhällssmitta.

Vid minsta tecken på luftvägsbesvär eller feber stannar personalen hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Detta gäller såväl fast personal som timanställda. Samma regler gäller för barn/elever, här har vårdnadshavaren ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att begränsa antal vikarier och personalförflyttningar mellan enheterna för att minska eventuell smittspridning. Under sommaren samordnas förskola och fritidshem, då samlas personal och barn på ett färre antal enheter.

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånsett sommarlovet, går Skolskjutsarna som vanligt. Västtrafik informerar: Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar. Fordonen städas dagligen och vid behov. Anledningen till att inte skolskjutsen genomförs som ensamresor är att resorna går till en verksamhet som innebär att man umgås med andra. Viktigt att inte gå till skolan när man inte är frisk.

Utifrån aktuellt kunskapsläge i slutet av maj bedömer Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till normal verksamhet när höstterminen drar igång. Men då är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.

Vuxenutbildningen rekommenderas att anpassa verksamheten. Det kan till exempel innebära att man även till hösten håller distansundervisning när så är möjligt, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Ja, Kulturskolan har verksamhet som vanligt (förutom under sommarlovet). Vissa aktiviteter har tillfälligt ställts in på grund av att läraren varit sjuk eller haft sjuka barn eller på grund av för få anmälningar. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet, via e-tjänst/formulär. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-06-23, Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck