HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Statusuppdatering vaccinering

I Strömstads kommun har nu alla äldre som bor på särskilt boende vaccinerats med dos 2. Omsorgstagare med hemsjukvård är i stort färdigvaccinerade.

Därmed är alla som prioriterats för vaccin där kommunen har uppdraget att vaccinera, färdiga. Personal inom vård och omsorg har fått dos 1 (13 februari). Dos 2 ges under april.

Vårdcentralerna – som vaccinerar hemtjänsttagare – inledde vaccinering under vecka 8.

Roller och ansvar

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. Strömstads kommun hjälper till med vaccinering av den första prioriterade gruppen i de fall dessa finns inom den kommunala omsorgen. Omvårdnadspersonal inom kommunens verksamheter vaccineras av ett utvalt hälsobolag på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Prioriteringsordning nationellt

Vaccineringen av Strömstads invånare sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning (se nedan) med inriktningen att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Tillgången på vaccin påverkar takten, angivna tider är preliminära. Se Västra Götalandsregionen för ytterligare information om faser och tidpunkt för vaccinering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fas 1. Vaccinering i samverkan mellan vårdcentral och kommunens hemsjukvård, prel i december till februari

 • De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemsjukvård/hemtjänst.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst. Berörd städpersonal ingår i denna grupp.
 • Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2: Prel februari, mars

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.  
 • Om brist på vaccin skulle uppstå bör personer med sjukdomar eller tillstånd som beskrivs i denna delredovisning prioriteras, samtidigt som ålder och socioekonomi beaktas.

Fas 3: Prel från mars till april

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (se VGRs lista över riskfaktorer)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4: Prel från maj månad och framåt

 • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp

Mer information om vaccin mot covid-19, se Västragötalandsregionen, Sjukvårdsrådgivningen: www.1177.selänk till annan webbplats

Läkemedelsverket svarar på frågor om vaccinering och aktuella vaccinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck