HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vattensmarta grepp bästa tipset mot vattenbrist!

Grundvattennivåerna är under de normala för årstiden i stora delar av länet och länsstyrelsen uppmanar till hushållning med vattnet. Risken för vattenbrist gäller även i Strömstad. Med vattensmart beteende hjälper du till att hushålla med vattenresursen!

För de cirka 4 300 abonnenterna med kommunalt vatten ser läget för närvarande stabilt ut, vattennivån i kommunens vattentäkt är normal för årstiden. Men grundvattennivåerna i markerna runt ytvattentäkten utanför Strömstad är låga efter förra sommarens torka. Det påverkar i sin tur tillrinningen. Läget följs noga och mot slutet av månaden bedöms om det behövs ett bevattningsförbud eller ej.

Den nederbördsfattiga våren har lett till låga vattenstånd i de små vattendragen runt om i länet, det gör dem i sin tur känsliga för uttag av vatten. Länsstyrelsen uppmanar till största försiktighet. Många hushåll med egen brunn rapporterar parallellt om sjunkande nivåer på grund av lågt grundvatten.

Vatten – en resurs att vårda

  • Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en naturresurs vi inte kan ta för givet. Även om det regnar mycket under vår- och sommarmånaderna så kommer stora delar av nederbörden att tas upp av växtligheten samt avdunsta och bli vattenånga. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och att vi använder vattenresursen så ansvarsfullt som möjligt.
  • I Strömstad är vi bra på att spara vatten. I somras sjönk nivån i vår ytvattentäkt och Strömstadsbor och besökare uppmanades att spara vatten. Uppmaningen togs på allvar och förbrukningen minskade rejält på bara någon vecka!
  • Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under de normala i stora delar av Västra Götaland och de stora grundvattenmagasinens nivåer är under de normala i praktiskt taget hela landet. Generellt är små grundvattenmagasin känsligast eftersom de reagerar snabbt på vattenuttag. Grävda och bergborrade brunnar brukar finnas i små grundvattenmagasin och är alltså också i riskzonen. Sämst är vattenläget i de nordöstra delarna av länet.

Bli vattensmart - så hushåller du med vattnetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen om risken för vattenbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-05-07, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: