MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tilltro till ett växande Strömstad i budget för 2022!

Trots fortsatta osäkerheter kring corona är kommunens budget för 2022 offensiv. De beslutade satsningarna gör det bland annat möjligt att bibehålla korttidsboendet Udden i sjukhusfastigheten, fortsätta driva fritidsgården i Skee och förverkliga planerna på nytt måltidskök i sjukhusfastigheten.

Samtliga verksamhetsområden (nämnder) får i budget 2022 full kompensation för löneökningar och hyreshöjningar. Därutöver förstärks budgeten inom allt från omsorg, teknisk verksamhet och skola med ytterligare 16,5 miljoner kronor. Tillskottet fördelas i korthet såhär:

  • Socialnämnden får ett tillskott med 7,8 miljoner kronor vilket bland annat säkerställer att korttidsverksamheten på Udden blir kvar som tidigare i sjukhusbyggnaden. Även förväntade kostnadsökningar till följd av ökad omvårdnadsbehov täcks av budgetförstärkningen.
  • Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott med 4,5 miljoner kronor. Tillskottet täcker de ökade hyreskostnader som följer med om- och nybyggnationen på Bojarskolan och för köket i sjukhusfastigheten. Tillskottet möjliggör också en satsning på att öka andelen legitimerade lärare och en satsning på arbetskläder till förskole- och fritidspersonal. Även kostnadsförändringar till följd av volymförändringar kan hanteras inom föreslagen budgetram.
  • Tekniska nämnden får ett tillskott på 600 tusen kronor för ökade materialkostnader till följd av Covid 19 som är kopplat till ökade oljepriser, råvarubrist, och logistiska problem.
  • Kommunstyrelsen får ett tillskott på 600 tusen kronor vilket säkerställer helårsdrift av fritidsgårdsverksamheten i Skee i samma omfattning som under hösten 2021.

Investeringar i sjukhusfastigheten

Bland investeringarna i årets budget märks bland annat investeringar i tidigare sjukhusfastigheten Pilen 5, det gäller främst ombyggnaden av köket i fastigheten samt uppstart av byggnationen av ett särskilt boende. Planen är att cirka 30 särskilda boendeplatser med utsikt mot västerhavet ska erbjudas i fastigheten. En annan viktig satsning på investeringssidan är en fortsatt utbyggnad av lekplatser i kommunen.

Förutsättningar för ett starkt resultat!

Den antagna budgeten innebär sammantaget att kommunens kostnader ökar med cirka 31 miljoner kronor för 2022. Budgeten ska - trots kostnadsökningar - skapa förutsättningar för ett starkt resultat. Det är i sig en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi och skapar utrymme för minskat lånebehov och för egenfinansiering av framtida investeringar.

Läs budgeten i sin helhet

Kontakt

Carsten Sörlie, ekonomichef, carsten.sorlie@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: