MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Starkt resultat för Strömstads kommun 2021

Strömstads kommun redovisar ett överskott för 2021 på cirka 80 miljoner kronor. Verksamheternas budgetföljsamhet är grunden, men den snabba återhämtningen i den svenska ekonomin, pandemirelaterade stödpaket och realisationsvinster för finansiella tillgångar och utdelningar har i slutändan inneburit ett positivt resultat över förväntan.

Under ett år präglat av pandemi och osäkerhet har kommunens verksamhet uppvisat en mycket god följsamhet och försiktighet och har därmed återigen lyckats att bedriva en verksamhet som i stort uppnår verksamhetsmålen och infriar de ekonomiska målsättningarna. Intäktsbortfall och ökande kostnader till följd av pandemin har till stora delar kunnat ersättas via ekonomiska stödpaket och omfördelningar inom budgetramar och prioriteringar.

Liksom i de flesta andra kommuner överstiger 2021 års resultat det budgeterade resultatet. Överskottet innebär att kommunens finansiella mål för resultat och soliditet uppnås mer än väl. Det ger ett bra utgångsläge för en långsiktigt hållbar ekonomi i ljuset av en accelererande ökning av välfärdsbehovet till följd av den demografiska utvecklingen. Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade investeringar. Detta är i sin tur är viktigt för att minska den totala låneskulden.

Läs hela bokslutskommunikén för 2021 Pdf, 681.4 kB.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: