MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Så står det till med invånarnas hälsa

Resultatet av årets folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" visar att de flesta invånare i Västra Götaland har en bra hälsa, men att skillnader inom länet finns. Den yngre åldersgruppen har påverkats mer av pandemin än befolkningen som helhet. 

Undersökningen, som Folkhälsomyndigheten står bakom, genomförs vartannat år i Västra Götaland för att visa hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid. I år gjordes en extra undersökning med tilläggsfrågor om covid-19. Svaren visar att coronapandemin har påverkat alla, men de som drabbats mest är delvis samma grupper som hade störst risk för ohälsa redan före pandemin.

Det allmänna hälsotillståndet fortsätter gå i positiv riktning. Den yngsta åldersgruppen (16–29 år) upplever dock sin hälsa som sämre än tidigare år. En negativ trend finns bland unga kvinnor där besvär av ängslan, oro eller ångest ökar.

Undersökningen pågick mellan februari och maj i år. Enkäten skickades ut till 24 000 slumpvis utvalda personer i åldern 16-84 år i vår region och 44 procent svarade.

– Jag vill rikta ett stort tack till de invånare i Strömstad som fått enkäten och som tagit sig tid att fylla i den. Även om vi inte kan få fram lokal statistik på alla områden så kan vi se hur hälsan förändras över tid och i olika grupper. Det är av stor vikt då vi planerar insatser ur ett folkhälsoperspektiv. Pandemins konsekvenser på folkhälsan är något som påverkar på kort och lång sikt och är en viktig lärdom framåt, säger Terése Lomgård, folkhälsostrateg vid Strömstads kommun.

Här kan du på olika sätt ta del av enkätresultaten:  

Hur pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland – en summering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur pandemin påverkat invånarna i Västra Götaland – interaktiv rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: