MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Rapportera döda djur och miljöförändringar i hav och skärgård

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med frågor om kustvattenmiljön. Kontakta via mail på infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller vår Facebooksida: https://www.facebook.com/infovasterhavet/ Länk till annan webbplats.. Telefon vid brådskande fall: 010-224 40 00.

Rapportera döda djur, till exempel sälar

Om du hittar en död säl, hör av dig till Strömstads kommun eller den kommun du befinner dig i. Ligger sälen på en privat strand är det ägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.

Skicka gärna in din observation med position och bild om du har möjlighet till Naturhistoriska riksmuseet. De ansvarar för forskning om hälsotillståndet hos utter, tumlare och säl: Rapportera djur Länk till annan webbplats..

Döda ejdrar

Under våren 2020 noterades många döda ejdrar längs Bohuskusten. En teori är att de inte har tillräckligt med föda, det vill säga blåmusslor. Om du ser en död ejder så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats..

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet; Hittat en levande eller skadad sälkut Länk till annan webbplats.. Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan vi skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om du observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, fiskmås med mera), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att vi kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar eller liknande.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynden ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Inrapportering av tumlare: Tumlareobservationer Länk till annan webbplats.

Inrapportering av alla valar; www.valar.se Länk till annan webbplats.

Främmande arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporteringsapp för vattenorganismer Rappen Länk till annan webbplats. . Är du osäker på hur du ska hantera den så höra av dig till oss på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om du observerar olja, diesel, plastpellets, paraffinklumpar eller andra föroreningar längs kusten: kontakta aktuell kommun eller maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. Vid storskaligt utsläpp, kontakta kommunen samt Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet tjockt och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter men de är främst när de ansamlas i musslor och ostron som de kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintilans, även kallad mareld, vilket är ofarligt.

Informationscentralen Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

För mer information om mikroalger och deras gifter - kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: