MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Havssula

Ökning av fågelinfluensa hos vilda fåglar - havssulan värst drabbad

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ser just nu en ökning av antalet konstaterade fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar. Västkusten är värst drabbad och framför allt gäller det hög dödlighet av havssulor.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar har ökat sedan början av juni. Nulägesbilden avviker från det normala, då sommaren normalt sett brukar innebära sämre förutsättningar för fågelinfluensaviruset att överleva. Detta kan vara ett tecken på att viruset kommer ”översomra”, likt sommaren 2021 och då finns en risk för ökad smittspridning även under hösten och vintern.

Nyligen ska ett 60-tal döda fåglar hittats på Vadholmen, utanför Uddevalla. Det rör sig om tio olika arter, bland annat gäss, trutar och måsar. SVA inväntar prover och risk finns att smittan hos gässen nu sprider sig vidare norrut.

Havssulan är den art som drabbats hårdast av dödligheten hittills och SVA:s provtagningar bekräftar att det rör sig om fågelinfluensa.

Om du hittar en död fågel

Enligt SVA är risken mycket liten att fåglar som drabbats av fågelinfluensa och varit döda en längre tid fortfarande smittar, men det finns ändå anledning att vidta skyddsåtgärder.

Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA handskar eller att man vränger en plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, helst utomhus.

Om du hittar en död havssula behöver du inte skicka in den för provtagning, utan hanteras som brännbart avfall. Däremot är det viktigt att alltid rapportera in fynden till SVA för att de ska få en bild av läget och utvecklingen.

Smittan har spridits från häckande kolonier vid Nordsjön

Fågelinfluensa kan ge allvarliga konsekvenser för både vilda och tama fåglar och sedan 2020 har 2,3 miljoner fjäderfä dött eller avlivats på drabbade anläggningar i Sverige.

Rapporter från flera länder kring Nordsjön visar att fågelinfluensa orsakar hög dödlighet hos vissa fågelarter som häckar i kolonier, exempelvis havssula, kentsk tärna, storlabb, fisktärna och skrattmås. Fågelkolonier i bland annat Norge, Island, Danmark, Nederländerna och Storbritannien har drabbats och SVA konstaterar att det finns en liknande bild i Sverige.

Läs mer på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: