HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Multiple selection

Ny organisation på tekniska förvaltningen

Chefsansvaret blir tydligare, men antalet chefsbefattningar minskar när tekniska förvaltningen förnyar sin organisation.

Kommunens olika förvaltningar ses regelbundet över för att vara så bra anpassade till det uppdrag som ska utföras som möjligt. 2015 genomlystes både Socialförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen av en extern part. Här pekades på behov av att samla kompetenser som HR, kommunikations- och ekonomifunktionen för att säkra en effektiv och rättssäker verksamhet i en växande kommun med ökande krav på offentlig verksamhet. Flera befintliga tjänster utlystes på nytt med både interna och externa sökanden.

Nu är det alltså tekniska förvaltningens tur. Under våren och sommaren har verksamheten granskats och tekniska nämnden tog nyligen beslut om en ny organisation. Beslutet innebär bland annat att de tidigare separata avdelningarna samlas i två verksamhetsgrenar; skattefinansierad verksamhet (gata, park, hamn och service/inköp) och taxefinansierad verksamhet (VA, renhållning, fjärrvärme).

Förändringen innebär också att de olika avdelningarnas administration samlas i en gemensam funktion. Antalet chefsbefattningar minskar, driftledare och arbetsledare tar hand om den operativa arbetsledningen. Den drygt 60 personer starka förvaltningen förstärks med en projektledartjänst och en verksamhetsutvecklare. Sammantaget ska arbetet rusta verksamheten för ökande krav inom exploatering, bostadsförsörjning och service till ett växande antal invånare.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-10-31, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck