MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ingen fördelning av flyktingar till Strömstad just nu

Migrationsverket meddelar nu även Strömstads kommun att de tillfälliga boendeplatser som kommunen, på Migrationsverkets uppdrag, iordningsställt för att ta emot personer på flykt från Ukraina, inte längre behöver hållas aktiva.

Som läget är just nu behöver Migrationsverket enbart hjälp från vissa kommuner. Men eftersom antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel är det möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med ytterligare boendeplatser från kommuner.

Migrationsverket räknar med att kunna tillgodose behovet av boendeplatser i egna upphandlade boenden. Detta för att kunna styra flyktingmottagandet och ge alla ett så bra mottagande som möjligt. Behovet av tillfälliga boenden är just nu inte heller så stort som förväntat då antalet personer som söker skydd i Sverige har minskat.

Boendeplatser i beredskap

De 40-tal platser som kommunen iordningsställt kommer att hållas i beredskap tills vidare, i det fall läget förändras. Det är, precis som tidigare, Migrationsverket som bestämmer vilka flyktingar som får bo där.

De privata fastighetsägare inom besöksnäringen i Strömstad, som ställt ett större antal bostäder till Migrationsverkets förfogande, kan fortsatt bli kontaktade. Dessa boenden upphandlas då direkt av Migrationsverket.

Migrationsverket har regeringens uppdrag att utreda hur flyktingar som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet framöver ska fördelas så jämnt som möjligt mellan Sveriges kommuner. Privatpersoner som har flyktingar inneboende och som får förändrade förutsättningar behöver kontakta Migrationsverket för anvisning om annat boende.

Kommunens ansvar kvarstår

Strömstads kommun ansvarar för att ordna skola och förskola till barn och unga med tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet eller som söker asyl. Ansökan är öppen för de som har behov. Kommunen ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn. Flera verksamheter stöttar de flyktingar som idag finns i Strömstad genom att erbjuda aktiviteter för en meningsfull vardag, hit hör till exempel stadsbiblioteket. Se alla aktiviteter bland frågor och svar om flyktingmottagande: stromstad.se/ukraina

TACK!

Ett stort tack till alla som hjälpt till med att rusta de tillfälliga boendena, som visat engagemang och erbjudit tid och resurser för att möjliggöra ett bra mottagande i vår kommun. Kriget i Ukraina fortsätter, vi är många som är redo om mer hjälp behövs framöver!

Vi uppdaterar löpande informationen och rapporterar eventuella förändringar på webbplatsen stromstad.se/ukraina


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: