MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hallå där Utvecklingsarena Strömstad!

Stort intresse visas just nu för resultat och aktiviteter kopplat till Utvecklingsarena Strömstad. Här en uppdaterad lägesbild av plattformen som samlar tillväxt- och utvecklingsinsatser för ett robust näringsliv. Insatserna vänder sig både till befintliga och nya företag och finansieras till stor del av Tillväxtverket med medfinansiering från Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun.

Bakgrunden till satsningen och de externa medel som tillförts är Strömstads utsatta läge under pandemin. Det ensidiga beroendet av köpkraft från grannlandet satte det lokala näringslivet i en tuff sits. Kontaktvägar till nationella och regionala företagsfrämjande aktörer var heller inte upparbetade. Drygt 200 lokala företag utnyttjade dock arenans erbjudande om ”en väg in” till stöd och rådgivning under pandemin.

Stödinsatser till drabbade företag har under 2022 successivt övergått till hållbarhetsarbete, utbildningsinsatser, kompetensutveckling, arbetsmarknadsinsatser, platsmarknadsföring och etableringsstöd. På arenan samverkar inte bara näringslivsfunktionen, utan också Arbetsmarknadsenheten, Infocenter/Strömstad turistbyrå och Strömstads Vuxenutbildning som växlat upp och idag erbjuder fler utbildningsplatser och nya utbildningar anpassade till företagens efterfrågan. Hit hör bland annat höstens nya SPA- och wellness-utbildning.

- Brist på arbetskraft blev ett faktum efter pandemin, kompetensförsörjning även inom redan idag starka branscher, är viktigt för ett konkurrenskraftigt näringsliv, konstaterar Mats Brocker, kommundirektör. Parallellt pågår insatser för nyetableringar, arbetet är långsiktigt och handlar mycket om att göra Strömstad attraktivt samt förstås om marknadsföring. Inte minst gentemot grannlandet Norge.

- Norska företag har anledning att etablera sig här vid EU:s yttre gräns, slår näringslivsansvarige Richard Holm fast. Han fortsätter:

- Närheten till riksgränsen mot Norge är också ett av de fem styrkeområden som identifierats, det vill säga områden inom vilka Strömstads näringsliv bedöms ha förutsättningar att växa. Övriga områden är marina/maritima näringar, grön omställning och Strömstad som handelsnav. Konkurrensfördelar bedöms också finnas vid utveckling mot en hållbar destination. Av de dryga 80 företag som startades i Strömstad 2021 återfinns en rad inom andra näringar än handel och turism.

Samverkan med det befintliga näringslivet ses som en viktig framgångsfaktor för ökad tillväxt och attraktivitet. En rad av de mark- och lokalresurser som behövs för nyetablering är i privat ägo. Kommunens egen fastighet för industri och handel på Bastekärr har potential att generera arbetstillfällen.

Samarbete med övriga kommuner och aktörer i norra Bohuslän ges hög prioritet, platsens attraktivitet bestäms mycket av vilket utbud och arbetskraft som finns i omgivningen. Omvänt kan en satsning i en grannkommun gynna Strömstad i form av inflyttning. Det finns en rad strategier för hur jobbet bäst kan läggas upp.

- Det är mycket positivt med det engagemang som visas för näringslivsutveckling från både allmänhet, politiker och från företag, säger Mats Brocker. Jag ser fram mot ett brett deltagande i arbetet med den nya näringslivsstrategi som ska inledas i höst. Pandemin har till stor del ritat om kartan, vi ska nu dra nytta av både våra styrkor och av teknikutvecklingen för platsens och näringslivets utveckling, avslutar Brocker.

Budget

Utvecklingsarena Strömstad har en budget på fyra miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Kommunens insats är 500 000 kronor.

Mer information


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: