MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Fler elever medför behov av ombyggnation av Strömstiernaskolan

Under de kommande läsåren kommer antalet elever på Strömstiernaskolan att öka med närmare 100 elever. Elevökningen innebär behov av utökade lokaler för högstadieskolan.

Arbetet med att hitta bästa lösningen för Strömstiernaskolan har pågått en tid. Utgångspunkten har bland annat varit att den nuvarande aulan byggs om till två våningsplan med sex klassrum och tillhörande grupprum.

Då byggnadskostnaderna har ökat markant som en effekt av pandemin i kombination med stora investeringsbehov i andra verksamheter, har byggplanerna behövt hitta en ny inriktning. Planerade sex klassrum blir tre plus grupprum. Tillskottet av nya klass- och grupprum ska kombineras med effektivare användning av andra lokalytor.

– Inledningsvis kan det kännas som lite av en besvikelse att den planerade ombyggnationen inte kan genomföras fullt ut, säger Helene Evensen, förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen och fortsätter:

– Vi är dock övertygade om att vi kan hitta bra lösningar i samverkan med skola, fackliga representanter och fastighetsägaren Strömstadslokaler så att Strömstiernaskolan får nya, ändamålsenliga skollokaler. Planeringen fortsätter under 2022.

Mer om Strömstiernaskolans ombyggnadsplaner


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: