HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Bokslutskommuniké 2017

Ett bra resultat för Strömstad

Strömstads kommun redovisar ett starkt resultat för 2017. Den bokslutskommuniké som publiceras idag visar ett resultat på 32,7 miljoner kronor. Detta kan jämföras med budgeterat resultat på 17 miljoner kronor. Resultatet är högre än tidigare prognoser.

Statsbidrag samt högre intäkter än beräknat lyfter årets resultat. Det positiva utfallet förklaras även av lägre slutskatteavräkningar samt ett bidrag för ökat bostadsbyggande om 2,7 miljoner kronor.

Merparten av kommunens verksamheter redovisar positiva ekonomiska resultat. Socialförvaltningen gör ett mindre underskott mot budget på 0,5 Mnkr. Kommunstyrelsen gör ett underskott med 0,7 Mnkr, främst är det aktivitetshallens kostnader som överstiger budget.

Årets investeringar uppgår till 140,4 miljoner kronor, medlen har främst använts för utbyggnad och förbättring av verksamhet inom vatten och avlopp med byggstart av det nya avloppsreningsverket på Österröd som största post.

Bokslutskommunikén i sin helhetPDF (pdf, 141.3 kB)

För frågor kontakta ekonomichef Carsten A. Sörlie, carsten.sorlie@stromstad.se.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-02-07, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck