HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Distansundervisning för årskurs 8 och 9

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands uppmaning att vi gemensamt ska försöka begränsa smittspridningen i vår region så kommer Strömstads kommun att låta högstadiets elever i årskurs 8 och 9 få distansundervisning under perioden 11-24 januari.

Årskurs 7 kommer att ha undervisning på skolan enligt ordinarie verksamhet. Elever i årskurs 8 och 9 kommer att vid behov kunna hämta material, dator etcetera i skolskåpen under måndagen. Undervisningen startar efter måndag lunch för dessa årskurser.

Skollunch kommer att erbjudas alla elever utifrån ordinarie måltidsschema.

Mer detaljerad information kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare under fredag eftermiddag.

Ytterligare åtgärder i grundskolan

Ytterligare åtgärder som Strömstads grundskolor kommer att vidta för att minska smittspridning är:

 • All rastaktivitet sker utomhus på samtliga grundskolor.
 • All undervisning kommer att ske på den egna skolenheten vilket medför att
  - undervisning i moderna språk sker via Teams av Strömstiernaskolans språklärare men eleverna i årskurs 6 är kvar på sina hemskolor.
  - eleverna i årskurs 6 på Mellegårdensskola, Rossö skola och Skee skola kommer inte att ha sin undervisning i hemkunskap och idrott på Strömstierna skola på onsdagar.
  - PRAO för högstadiet ställs initialt in under vårterminen.
  - inga studiebesök kommer att genomföras.
  - ingen simundervisning sker.
 • Lärarna kommer att kunna genomföra sina för- och efterarbeten hemifrån i den utsträckning det är möjligt utifrån skolans tillsynsansvar.
 • Arbetslagsträffar och arbetslagsmöten genomförs via Teams.
 • Undervisning kommer att ske utomhus när det är möjligt utifrån läroplanens centrala innehåll.
 • Rektorsmöten sker via Teams.
 • Samtliga grundskolor kommer att se över sina riskbedömningar och revidera dessa utifrån gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Strömstad Gymnasium

Enligt tidigare beslut fortsätter eleverna vid Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildningen med undervisning på distans. Beslutet gäller fram till och med 24 januari.

Kontakt

Eva Hoffström
Rektor
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Camilla Odinger
Rektor
0526-193 13
camilla.odinger@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: