Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Dialogdag om samverkan i bostadsbyggandet!

Tisdagens samhällsbyggnadsdag i regi av Strömstads kommun, branschorganisationen Byggföretagen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjöd på en rejäl kunskapspåfyllning och tid för reflektion om roller och process i samhälls- och bostadsbyggandet. Dialogdagen hölls på kulturhuset Skagerack i Strömstad med ett 40-tal representanter från byggbranschen, Strömstads kommun och Länsstyrelsen på plats.

Samverkan och tidig dialog – med förståelse för varandras roller lyftes som viktigt av alla parter. Under föredragen tryckte inte minst byggföretagen på värdet av god planberedskap från kommunens sida med tydliga anvisningar i fråga om både bevarandeintressen och utvecklingsmöjligheter. Bland önskade initiativ för en bra bostadsbyggnadsprocess framgent märktes bland annat färdigställande av pågående, översiktlig planering, dialog om lämplig markanvändning, åtgärder mot ”flaskhalsar” i processen och god samverkan mellan förvaltningar och nämnder.

Från Strömstads kommun deltog tjänstepersoner inom plan- och byggavdelningen, mark- och expoatering och näringslivsfunktionen samt en rad ledamöter. Länsstyrelsen representerades av Erik Gedeck, samhällsbyggnadschef och Matilda Wirebro, planarkitekt. Från byggbranschen deltog representanter för Peab, Brixly, Serneke med flera företag samt kommunala Stömstadsbyggen. Moderator för dagen var Karin Stenlund som lotsade deltagarna genom programmet med stadig hand. Själv pratade hon om vikten av en god dialog där rollförståelse, öppenhet och tillit är viktiga delar.

Ur programmet: Länsstyrelsens, kommunens och byggherrars roller beskrevs via presentationer och exempel från scenen. Elin Solvang, chef för plan- och byggavdelningen vid Strömstads kommun, redogjorde för Plan- och bygglagens tillämpning i byggprocessen och kommunens mark- och exploateringsavdelning presenterade innebörden av genomförandeavtal, avtal mellan kommunen och markägare i fråga om kommunal mark. Deltagarna fick också en visning av möjligheten med digitala detaljplaner av Per Rune Karlsson, förrättningslantmätare vid Lantmäteriet.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: