HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Åtgärder vidtas - Skee förskola öppen som vanligt

Det målningsarbete vid Skee förskola som under måndagen gav hälsobekymmer hos personal pausas och förskolan håller öppet som vanligt under tisdag 30 april.

Information 2019-04-30 kl 17.00
Under tisdagen vidtogs en rad åtgärder för att kontrollera inomhusluften vid Skee förskola. Här den information som skickades till vårdnadshavare under dagen:

Klockan 06:00 - Ventilationen samt luften i lokalerna kontrollerades av Strömstadslokaler vilket visade sig vara goda. Inga dofter i lokalerna påvisades.

Därefter kontrollerades lokalerna av förskolechef Therese Ascic tillsammans med Strömstadslokaler då vi också stämde av med personalen på plats om hur de upplevt luften när de kom. Personalen upplevde att luften kändes frisk och bra samt ingen doft kvar.

Besök från personal från kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning som bedömde att luften är ofarlig och ingen doft eller påverkan påvisades.

Verksamheten fortsätter nu som vanligt och luften kommer regelbundet kontrolleras av Strömstadslokaler som en säkerhetsåtgärd.

 

Information 2019-04-29 kl 18.40

Den pågående målningen av fönster på förskolans baksida stoppas för att inte riskera säkerheten för barn och personal.

Entreprenören intygar samtidigt att den färg som använts ska vara ofarlig om den stryks och används utomhus där god ventilation finnes. Lukten av den aktuella färgen kan kännas stark men ska inte orsaka hälsobesvär. Trots detta har personal vid förskolan reagerat med astmatiska besvär och huvudvärk under dagen. Därför avslutades skoldagen och förskolan stängdes under måndagseftermiddagen.

Åtgärder som vidtas:

  • Skyddsrond med skyddsombud.
  • Lokaler kontrolleras av målerifirma.
  • Lokaler kontrolleras av Strömstadlokaler.
  • Extra ventilation under hela natten.
  • Miljö- och hälsa samt Strömstadslokaler kontrollerar luften under morgonen.
  • Under morgondagen kommer den personal som reagerat starkast ha möjlighet att vara hemma.
  • Målning kommer ske framgent när verksamheten är stängd.

Bedömningen är att förskolan, med vidtagna åtgärder, kan hålla öppet som vanligt på tisdagen. För säkerhets skull kommer merparten av förskoleverksamheten under tisdagen att bedrivas utomhus. Vi tackar berörda vårdnadshavare som med kort varsel kunde hämta hem barn när förskolan under måndagen stängde i förtid.


Information 2019-04-29 kl 14.45

Reaktion på färgval - dagen avslutad i förtid på Skee förskola

Elever och lärare vid Skee förskola avslutade på måndagen arbetsdagen extra tidigt. Detta sedan personal reagerat starkt på färglukt i samband med utvändig målning av byggnaden.

Målningsarbetet ingick som en del i färdigställandet av den nyöppnade förskolan i Skee. Det är ytor runt fönstren utvändigt som målats med impregneringsfärg och där flera i personalen reagerat med allergisk reaktion. Förskolechefen beslutade därför under eftermiddagen att som en försiktighetsåtgärd avbryta skoldagen och låta personal och elever lämna skolan.

Berörda föräldrar har underrättats och eleverna hämtas så snart vårdnadshavarna har möjlighet. Mer information kommer inför morgondagen.


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-30, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: