MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Anpassning i centrum när Hedelinska bebyggs

Det är trångt om svängrum för pågående byggnation på Hedelinska fastigheten i centrala Strömstad. Den lilla parkytan vid Surbrunnsgatan nära byggplatsen behöver bjuda till för att härbärgera de byggbodar som tillfälligt uppförs under byggtiden.

Byggarbetena kommer att kräva lite tålamod från både boende och trafikanter, men det är en efterlängtad byggnation som nu tar fart! Hedelinska tomten har stått obebyggd i många år.

Den lilla grönytan med en utterfontän som finns utmed Surbrunnsgatan hör till det som påverkas av bygget. Etablering av byggbodar är en förutsättning för att entreprenören ska kunna genomföra byggnationen på fastigheten (Skepparen 8). Det har visat sig svårt att hitta en plats för byggbodarna som uppfyller behoven. Efter utredning av olika alternativ har beslut tagits om att manskapsbodar i två våningar tillfälligt får ställas i Surbrunnsparken. Bygglovet är tidsbegränsat till 2023-03-30, då ska bodarna bort och parken återställas till befintligt skick. Fontänen i parken påverkas inte av bodarnas uppställning.

Under byggtiden kommer parkbänkar att ställas ut söder om bodarna, det blir också en tillfällig park med bänkar och blomsterarrangemang på fastigheten Pilen 5 (vid entrén till socialtjänsten).

Bakom satsningen på nybyggnation på Hedelinska tomten står Orvelin Group. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter samt två butiker i entrévåning mot Norra Hamngatan gavs av Miljö- och byggnämnden våren 2020.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: