HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skolutredning bromsar in, barn- och utbildningsnämnden tar vid

Pågående arbete med utredning av skolstrukturen i Strömstad bromsar in efter avslutad remissrunda. Hur utredningen ska slutföras bestäms av barn- och utbildningsnämnden den 25 juni.

Inkomna synpunkter och den dialog som förts kring pågående utredning av skolstukturen visar att det finns behov av att se över inriktningen. Utredningen, som skulle ha slutförts i veckan, bromsar därför in och hålls öppen i väntan på nämndens behandling.

I fokus för analysen står utvecklingen vid kommunens minsta skolor på Tjärnö och Koster. Under utredningsarbetet har en rad dialogmöten hållits med berörda föräldrar och andra samhällsaktörer. När utkastet skickades ut för synpunkter framfördes åsikter om både utredningens innehåll och om hur uppdraget att se över skolstrukturen ska tolkas. Ett tiotal remissvar från samhällsföreningar, föräldragrupper, arbetsgivare och politiska partier har lämnats in efter den cirka 14 dagar långa remissperioden.

- Remissrundan visar bland annat att man inte tycker att utvecklingsperspektivet är tillräckligt belyst, konstaterar Nicklas Faritzon, förvaltningschef vid barn- och utbildningsförvaltningen. Nämnden behöver därför förtydliga uppdraget innan utredningen slutförs, ett uppdrag som ursprungligen gavs av den tidigare barn- och utbildningsnämnden hösten 2018.

Nuvarande nämndsordförande Lena Martinsson (s) och andre vice ordförande Marie Edvinsson-Kristensen (m) är positiva till hanteringen.

- Politiken får nu ta ställning till underlaget och bestämma hur vi går vidare, säger de båda.

Bakgrund

Utkastet till rapport redovisar dagens skolstruktur, vilka skolor som finns, antal elever liksom prognoser för elevunderlaget framöver. Utredningen fokuserar på de två minsta skolorna i kommunen; Tjärnö skola (F-3) med tio elever under läsåret 2019-2020, och Kosters skola (F-3) med fem elever under läsåret.

Översyn av skolstrukturen

22/3 Dialogmöte med föräldrar på Koster
3/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Koster
3/4 Dialogmöte med föräldrar på Tjärnö
9/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Tjärnö
26/4 Sista dag för inlämnande av skriftiga synpunkter från föräldragrupper och samhällsföreningar som ska beaktas i utredningen
13/5 – 24/5 Utredningen på remiss till föräldragrupper och samhällsföreningar
25/6 Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till inskickat underlag och utkast till rapport

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-04, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: