HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Analys av skolstruktur på remiss

Hur många och vilka grundskolor som behöver finnas i kommunen ses regelbundet över. Under hösten 2018 beslöt den dåvarande barn- och utbildningsnämnden att låta göra en översyn. Denna är nu klar och skickas på remiss till de som har lämnat synpunkter under arbetets gång.

Utredningen redovisar dagens skolstruktur, vilka skolor som finns, antal elever liksom prognoser för elevunderlaget framöver. Kostnader för eventuell tillkommande skolskjuts liksom möjliga besparingar vid förändringar i antal och storlek på kommunens skolor redovisas.

Utredningen fokuserar på de två minsta skolorna i kommunen; Tjärnö skola (F-3) med tio elever under läsåret 2019-2020, och Kosters skola (F-3) med fem elever under läsåret. Stort intresse har visats för arbetet, och flera dialogmöten har hållits under arbetets gång. Remissrundan visar hur de inkomna synpunkter tagits till vara och öppnar för ytterligare möjlighet för berörda att tycka till.

Utredningen om skolstrukturen ska vara klar i månadsskiftet maj/juni. Barn och utbildningsnämnden tar ställning till utredningen den 25 juni. Därefter diskuteras frågan vidare inom arbetet med kommunens budget för 2020. Slutligt beslut om ev förändringar tas först i samband med beslut om kommande års budget i slutet av 2019.

Dialogmöten och slutdatum för översyn av skolstrukturen:

22/3 Dialogmöte med föräldrar på Koster
3/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Koster
3/4 Dialogmöte med föräldrar på Tjärnö
9/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Tjärnö
26/4 Sista dag för inlämnande av skriftiga synpunkter från föräldragrupper och samhällsföreningar som ska beaktas i utredningen
13/5 – 24/5 Utredningen ut på remiss till föräldragrupper och samhällsföreningar
24/5 – 4/6 Utredningen färdigställs
4/6 Utskick av handlingar till AU
11/6 Föredragning AU
18/6 Utskick av handlingar till BUN
25/6 Föredragning BUN

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-05-16, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck