MENY

Studiestöd - studiemedel

Centrala studiestödsnämnden - CSN

Du kan läsa enstaka kurser på deltid eller studera på heltid. Om du ska söka studiemedel är det viktigt att tänka på hur många kurser du behöver läsa och få betyg i.

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information.
> CSN:s webbplats: www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
> Telefon: 0771-27 60 00

Studietakt

Om du studerar på komvux bedöms studiernas omfattning efter ett poängsystem där varje kurs har ett visst antal verksamhetspoäng. Tabellen visar hur många poäng du måste läsa per vecka för att det ska vara heltid 100 procent eller deltid 50 procent.

  • 50 % är 10–14 poäng per vecka
  • 75 % är 15–19 poäng per vecka
  • 100% är 20 poäng per vecka

Hur länge kan du få studiemedel?

Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor på varje studienivå. Om du tidigare har fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, ska även den tiden räknas med. Bara om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor.

Har du rätt till studiemedel?

Du kan få studiemedel för att studera på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vissa andra eftergymnasiala utbildningar. Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 kan du också få studiemedel för att studera på folkhögskola, komvux eller annan gymnasieutbildning. Du kan som längst få studiemedel till och med det år du fyller 56, men antalet veckor du får låna begränsas redan från det år du fyller 47.

Så påverkar ekonomin dina studiemedel

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Om din inkomst överstiger det fribelopp som gäller för dig, minskas både bidraget och lånet. Studiemedlen minskas med 61 procent av den del av din inkomst som överstiger fribeloppet. Fribeloppet beror på hur många veckor under ett kalenderhalvår du har studiemedel. För mer information, se CSN:s webbplats.

Inkomsten beräknas för varje kalenderhalvår. Som inkomst räknas din inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Krav på studieresultat

När du söker studiemedel för första gången behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat. Om du däremot har haft studiemedel tidigare, ska du kunna redovisa tillräckliga studieresultat.

Så ansöker du

När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats Skaffa gärna ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation, då blir det enklare att ansöka och du får ditt beslut snabbare. Du kan söka studiemedel för högst ett år i taget. Du kan ansöka när du vill, men du kan få studiemedel bara för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in. Sök därför studiemedel i tid.

Sidansvarig: Christina Holmström Senast uppdaterad: 2019-06-18