MENY

Studiestartstöd

I syfte att öka intresset för studier och stärka möjligheterna till arbete för arbetslösa med stort utbildningsbehov har riksdagen beslutat om ett nytt studiestöd.

Det nya studiestartsstödet är ett ekonomiskt bidrag som ska ge arbetslösa med stort utbildningsbehov möjlighet att komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar.

Ansökan om stödet går via hemkommunen som utreder och sedan skickar vidare ansökan till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka?

För att ha rätt till stödet ska den sökande uppfylla ett antal krav. Sökanden ska:

  • vara 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året den sökande fyller 25 år till och med året den sökande fyller 56 år)
  • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • ha en kort tidigare utbildning (Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Det kan till exempel handla om att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på gymnasienivå.)
  • ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren


Ansökan om studiestartsstöd i Strömstads kommun

Om du är intresserad av studiestartsstöd? Kontakta Studie- och yrkesvägledaren (SYV) via e-post, så kontrollerar ni tillsammans om du uppfyller kraven för att få bidraget, och skickar sedan in en ansökan till CSN. Det är CSN som beslutar om du får bidraget.

Sidansvarig: Christina Holmström Senast uppdaterad: 2019-06-18