MENY

Ekonomi

Diplomerad gymnasieekonom - DGE

För dig som vill lite mer!

Studera vidare eller jobba efter gymnasiset?

Vill du prova på att jobba inom ekonomiområdet direkt efter gymnasiet?
Vill du läsa vidare på högskola eller universitet?

Här har du möjlighet att välja en utbildning som inte bara ger dig större möjligheter till ett bra jobb direkt efter gymnasiet utan dessutom ger dig en riktigt bra grund inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet.

Verklighetsbaserat lärande

Ett viktigt inslag i utbildningen är det verklighetsbaserade lärandet. Där får du möjlighet att koppla ihop det du lär dig i skolan med hur det fungerar på riktigt.

Detta sker kanske främst genom arbetet med ditt UF-företag, men du kommer att märka det även på många andra sätt.

Den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasienivå!

Som Diplomerad Gymnasieekonom blir du väl förberedd för studier framför allt inom ekonomi, juridik och samhälls-vetenskap. Du kommer emellertid att vara behörig att söka till ett stort antal utbildningar även inom andra områden.

Ambitionen är att ge dig den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasienivå.

Väl förankrat i näringsliv och högskola

Att du är en Diplomerad Gymnasieekonom visar att du har de kunskaper som arbetsliv och högskola kräver.

De krav som ställs för att använda titeln Diplomerad Gymnasieekonom har utarbetats i samarbete med gymnasieskolor, högskolor, universitet samt representanter för arbetsgivare.

Certifierad skola - din trygghet

Vår skola och andra skolor som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer godkänns, certifieras, kontinuerligt av ett särskilt certifieringsorgan. Detta sker vartannat år.

Det gör att du kan känna dig säker på att få en utbildning med hög kvalitet.

Strömstad Gymnasium har hösten 2014 blivit recertifierade, och får därigenom fortsätta att utbilda våra Diplomerade gymnasieekonomer.

Vad krävs för att få diplomet?

En Diplomerad Gymnasieekonom har gått Ekonomiprogrammet på en certifierad skola och har dessutom:

  1. läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnena Företagsekonomi och Entreprenörskap
  2. läst minst till och med nivån Matematik 3
  3. gjort sitt gymnasiearbete med inriktning mot ämnet Företagsekonomi
  4. fått minst betyget E (Godkänd) i alla kurser på programmet

      samt

  1. läst moderna språk steg 1 och steg 2 (nybörjarspråk) på gymnasiet

      eller

  1. läst moderna språk steg 3 (fortsättningsspråk) på gymnasiet

Kontakt

Programledare
Fredrik Gunterberg
fredrik.gunterberg@stromstad.se

DGE-logo

Diplomerad gymnasieekonom - DGE

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2018-05-28 av Cecilia Wikström Boman