MENY

Skolans ledord och vision

Ledord

Strömstad Gymnasium - Tillsammans mot framtiden

Här arbetar vi mot framtiden. Det gör vi genom att vi visar respekt och känner tillit till varandra. Vi tar personligt ansvar så att ingen känner sig kränkt eller blir störd i sitt dagliga arbete.

Vision

Vi ska vara det självklara gymnasievalet för elever i norra Bohuslän/Dalsland genom att:

 1. vi arbetar helhetsbaserat
 2. vi har involverade och engagerade lärare
 3. vi skapar förståelse för världen och varandra
 4. vi deltar i projekt som gör skillnad
 5. vi ger verktyg till ett livslångt lärande
 6. vi erbjuder ett upplevelsernas gymnasium

Vi ska vara den självklara arbetsplatsen för alla medarbetare genom att:

 1. vi ställer upp för varandra och främjar gemenskap
 2. vi har en gemensam verksamhetsidé som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 3. vi tänker positivt och är lyhörda
 4. vi tar eget ansvar för vårt uppdrag
 5. vi är konstruktiva och lösningsinriktade
 6. vi integrerar kultur i verksamheten

Vi vill att Strömstad Gymnasium ska vara mer än en skola. Vi vill se gymnasiet som en mötesplats för livslångt lärande och erfarenhetsutbyte samt forskning. Ett ”lärcentrum” som är känt långt över kommunens gränser.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2018-05-28 av Cecilia Wikström Boman