MENY

Inte bara högskola...

För många ter sig högskolan som den enda vägen men glömmer då bort att det finns en massa andra skolformer/utbildningsvägar. Här nedan redovisas de viktigaste.

Komvux

Behörig till komvux (gymnasial nivå) är den som har gy-examen eller fyllt 20 år.

Kurser

Komvux har ett antal kurser som ges i klassundervisning varje termin. Förutom detta finns det även ett antal kurser som kan läsas på distans.

Anledningen till att läsa kurser på komvux kan vara flera:

 1. Behörighet
  Du läser kursen för att den krävs för grundläggande eller särskild behörighet.
 2. Meritpoäng
  Du läser kursen för att den ger meritpoäng vid ansökan till svensk högskola.
 3. Intresse
  Du läser kurser av intresse eller för bildningens skull.

OBS! Du kan inte konkurrenskomplettera kurser, dvs. läsa upp ett betyg som du redan har minst betyget E i. Har du däremot betyget F i en kurs har du rätt att läsa om kursen. Vill du ändå höja betyget, kan du göra en prövning i kursen. Det kostar dig 500 kr/betyg och du läser in kursen på egen hand och får sedan ett "slutprov".

Yrkesvux

Yrkesvux ger möjlighet att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, vanligtvis på 3 terminer.

Man läser endast karaktärsämnena, vilket tar ca 3 terminer på heltid. De ges på flera olika studiesätt, distans/flex, som lärling eller på skolan.

Här i Strömstad har vi t.ex. Bygg, Vård (undersköterska), El, Turism, Hotell och restaurang. Tittar vi lite vidare så finns det ännu fler yrkesvuxutbildningar men det brukar nästan alltid innebära att man då får flytta till den kommun som anordnar utbildningen.

Komvux snabbfakta

 1. Undervisningen är avgiftsfri, det som kostar är böcker/studiematerial
 2. Studerande på komvux har rätt till studiemedel
 3. Ger dig som inte fått grundläggande behörighet via gymnasiets yrkesprogram, rättighet att läsa dessa kurser (Sv 1, Sv 2 och En 6).

Folkhögskola

För dig som gått gymnasiet är det framförallt Profilkurser och Yrkeskurser som är intressanta. De är vanligtvis på ett år med ev. ett tilläggsår. De flesta startar på hösten. Det finns kurser som även går på distans samt på sommaren.

Det finns 150 folkhögskolor och de finns överallt i Sverige, De flesta folkhögskolor har elevhem, vilket innebär att man kan hyra ett rum på skolan samt få mat - mot avgift.

Utbildningarna på folkhögskolan består av:

Allmän linje/kurs

För dig som inte genomgått grundskola eller gymnasium. Ger grundläggande behörighet till högskolan

Profilkurser/särskilda kurser

En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård, turism med mera. Det finns också profilkurser som riktar sig speciellt till dig som till exempel är invandrare, har en funktionsnedsättning eller har särskilda behov för din undervisning.

Yrkesutbildningar

Här finns bl.a. bland annat journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. För vissa (fritidsledare, teckentolk) krävs grundläggande behörighet.

Folkhögskola snabbfakta

 1. Du måste vara minst 18 år när du börjar på en folkhögskola.
 2. Undervisningen är avgiftsfri, det som kostar är böcker/studiematerial.
 3. Studerande på folkhögskola har rätt till studiemedel.
 4. Allmän kurser kan ge grundläggande behörighet.
 5. Du kan inte läsa upp gymnasiekurser på folkhögskolan.

Yrkeshögskola (YH)

Detta är en eftergymnasial utbildning som vanligtvis kräver en genomförd gymnasieutbildning eller motsvarande. Utbildningarnas längd kan vara från 1 termin och uppåt men de flesta är på 2 år.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Stig Svanberg
Telefon 0526-195 01länk till annan webbplats
stig.svanberg@stromstad.se

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2015-12-07 av Cecilia Wikström Boman