MENY

Inriktningsval åk 1

Det finns naturligtvis många aspekter på inriktningsvalet men här tar jag upp de väsentligaste som kan ha betydelse för dig:

Intresse

Naturligtvis blir allt mycket enklare om du vet vad man vill syssla med efter gymnasiet.

För de som går yrkesprogram är det nog mer uppenbart än för den som går NA,TE, SA eller EK. Vet man inte nu vad man kan tänka sig efter gymnasiet, kan man fundera över vilka ämnen som man gillar - och ogillar. Sen väljer man utifrån det.

För dig som ändå vill ta tjuren vid hornen och lista ut vad du tror du vill jobba med i framtiden - ta kontakt med mig, Ola.

Behörighet

Det är bara på NA och TE som inriktningsvalet har betydelse för behörighet till högskolan.

NA

- inr. Natur ger all behörighet som finns. Så är man intresserad av utbildningar till läkare, tandläkare, veterinär, optiker, biomedicin, biolog, kemist för att nämna några, så är NA-NA det man ska välja

- inr. Samhäll, ger som namnet säger fler kurser inom det samhällsvetenskapliga området istället för naturvetenskap. Den enda NA-kursen som du läser på steg 2-nivå är Biologi. Det innebär att du inte får den särkilda behörighet som krävs till de utbildningar som nämns i stycket ovan. Det är emellertid många andra utbildningar som du är behörig till, allt från arkitekt till lärare och sjuksköterska- ca 2000 högskoleprogram

TE

- inr. Design är för dig som framförallt funderar på civilingenjörsutbildningar. Här läser du även Ma 5 obligatoriskt, som inte krävs för behörighet men ger meritpoäng.

-inr. Info - Media läser inte Fy 2 eller Ma 4. Därmed får du inte den särskilda behörigheten som behövs till ingenjörsutbildningarna. Den särskilda behörigheten till en massa andra högskoleutbildningar har man dock via dessa inriktningar, ca 1500 högskoleprogram

SA, EK, BA, EE, HA

Val av inriktning påverkar inte din behörighet eftersom det i inriktningarna inte finns några kurser som ger särskild behörighet

Meritpoäng

Meritpoäng kan vara bra att ha, särskild om man söker högskoleutbildningar där konkurrensen är hård. Notera dock att man måste ha minst betyget E i kursen för att meripoängen ska "trilla ut".

De kurser som ger meritpoäng är:

  1. Ma 2,3,4,5
  2. Moderna språk steg 3,4,5 eller steg 3,4 + steg 2 i annat modernt språk
  3. Engelska 7

OBS!
När man söker en utbildning så får man bara meritpoäng för kurs som ligger ovanför den ev. särskilda behörigheten. Ex. Sjuksköterska kräver bl.a. Ma 2 som särskild behörighet. Alltså kan man bara få meritpoäng för Ma 3,4,5.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Stig Svanberg
Telefon 0526-195 01länk till annan webbplats
stig.svanberg@stromstad.se

Dokument

Lista individuellt val

Översikt PDF (pdf, 78.4 kB)av de val du har att göra i inriktningsvalet samt vilka kurser som ger behörighet i det ind. valet.

Mer information

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2016-11-17 av Cecilia Wikström Boman