Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Barn och utbildning
Navigering
  
Bibliotek
Navigering
  
Blanketter och e-tjänster
Navigering
  
Bredband
Navigering
  
Bygga och bo
Navigering
  
Folkhälsa
Navigering
  
Kollektivtrafik
Navigering
  
Kultur och fritid
Navigering
  
Kulturskolan
Navigering
  
Miljö och hälsa
Navigering
  
Näringsliv och arbete
Navigering
  
Stöd och rådgivning
Navigering
  
Säkerhet
Navigering
  
Taxor och avgifter
Navigering
  
Teknisk service & parkering
Navigering
  
Upphandling
Navigering
  
Vatten och avlopp
Navigering
  
Vård och omsorg
Navigering
  
Återvinning

Kommunens upphandlingar

Upphandlare Staffan Buhre
Här hittar du kommunens upphandlingar
Du hittar alltid en sammanställning över kommunens pågående upphandlingar på denna webbplats under länken längst till höger på denna sida, "Pågående upphandlingar".
När du trycker på denna länk kommer du till en portal för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum där kommunernas pågående upphandlingar finns.
 
Under länken Pågående upphandlingar finns det möjlighet att i de flesta fall ta ut förfrågningsunderlag själv via sin e-post. Öppna upphandlingen ni är intresserad av, registrera ert konto och följ anvisningarna.

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum har ett formaliserat samarbete avseende upphandlingar. Många av upphandlingarna samordnas för alla kommunerna eller för några av kommunerna där så är lämpligt. Vid samupphandlingar finns det alltid möjlighet att lämna anbud enbart på Strömstad.

Kontaktinformation
Ekonomiavdelningen
Upphandlare
Staffan Buhre
452 80 Strömstad
Tel 0526-191 22, fax 0526-194 61
staffan.buhre@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2011-09-14  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter