Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Barn i behov av särskilt stöd
Navigering
  
Barn- och ungdomskultur
Navigering
  
Bemanningscentralen / Vikariepoolen
Navigering
  
Bibliotek
Navigering
  
Familjecentralen
Navigering
  
Frånvaro- och sjukanmälan - Hypernet
Navigering
  
Förskole- och fritidsverksamhet
Navigering
  
Försäkringsinformation
Navigering
  
Förvaltningskontoret
Navigering
  
Grundskola
Navigering
  
Grundsärskola
Navigering
  
Gymnasium
Navigering
  
Hjälp till barn och unga
Navigering
  
Klagomål på utbildningen
Navigering
  
Kulturskola
Navigering
  
Kvalitet och uppföljning
Navigering
  
Läsårstider
Navigering
  
Modersmål
Navigering
  
Resurscentrum
Navigering
  
Skolhälsovård
Navigering
  
Skolmatsedel
Navigering
  
Skolskjutsar
Navigering
  
Studievägledning
Navigering
  
Timplaner
Navigering
  
Vuxenutbildning - Lärcentrum
Navigering
  
Överförmyndare

Barn och utbildningsförvaltningen

Reviderad version av förvaltningens utredning

Barn- och utbildningsförvaltningen har som tidigare meddelats genomfört en översyn gällande kommunens upptagningsområden.

Utredningen presenterades i Barn- och utbildningsnämnden den 5 juni. Fram till mitten av augusti har respektive partigrupp diskutera innehållet i utredningen. Synpunkter har även inkommit från Rossö samhällsförening. 

Utifrån inkommna synpunkter har rapporten reviderats bland annat gällande elevutvecklingen i Rossö upptagningsområden.

Partigruppernas synpunkter samt samhällsföreningens skrivelse finns återgivna i sin helt som bilagor i rapporten

Klicka här för att läsa rapportenöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Strömstad kommuns skolor läsåret 14/15


Höstterminen 2014
Måndag 18 augusti - fredag 19 december.

Vårterminen 2014
Måndag 12 januari - torsdag 11 juni.

Lovdagar för skolorna

Skolskjutsar

Information om skolskjutstrafikenöppnas i nytt fönster (pdf, 85.6 kB)
Turlistor för skolskjutsarna HT 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 116.5 kB)

För information om skolskjutstider hänvisas till Västtrafiks hemsida:
http://www.vasttrafik.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stängningsdagar ht 2015 förskola och fritidshem


Förvaltningens pedagpogisk helhetsidé:

Lärande och utveckling genom tygghet,
glädje, lust och engagemang

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med personalen tagit fram en pedagogisk helhetsidé. Idéns värdeord ska genomsyra förvaltningens arbete på alla nivåer och ska leda till hög måluppfyllelse och en verksamhet av god kvalitet.

Barn- och utbildningsförvaltningens kontor har flyttat


Besöksadress:
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Klicka på bilden så blir den större

Barn- och utbildningsförvaltningens nya kontor

Ansökan om placering på Mällby förskola


Kommunen bygger en helt ny förskola med sex avdelningar på Mällby.
Fyra avdelningar planeras att starta i augusti 2014. Nu kan intresserade vårdnadshavare ansöka om placering för sitt barn på Mällby förskola enligt nedan:

Vi kommer att ansöka om plats till vårt barn

Ansök om plats via kommunens hemsida http://www.stromstad.se/länk till annan webbplats och Självservice E-tjänster. Ingen inloggning behövs för att registrera en ansökan.

Vi har ansökt om plats till vårt barn och vill ändra vår ansökan

Ändra ansökan via kommunens hemsida http://www.stromstad.se/länk till annan webbplats och Självservice E-tjänster. Logga in på aktuellt ärende och ändra valda förskolor samt eventuellt prioritetsordning.   

Vårt barn är placerat och vi vill anmäla barnet till omplacering

Ansök om omplacering via kommunens hemsida http://www.stromstad.se/länk till annan webbplats och Självservice E-tjänster senast 2014-03-16. Ingen inloggning behövs för att registrera en ansökan. Uppge endast ett sökalternativ (Mällby förskola).

Vårt barn är placerat och vi vill ändra vår omplaceringsansökan

Ändra ansökan via kommunens hemsida http://www.stromstad.se/länk till annan webbplats och Självservice E-tjänster senast 2014-03-16. Logga in på aktuellt ärende och ändra vald förskola.

Inloggning till e-tjänsten Förskola / Fritidshem


Ansökan om omplacering till förskola i annat upptagningsområde

Vårdnadshavare som är intresserade av att ansöka om omplacering för sitt barn till annan förskola inför hösten ska ansöka senast 2014-03-16. Registrera ansökan via http://www.stromstad.se/länk till annan webbplats och Självservice E-tjänster. Ingen inloggning behövs. Det är möjligt att ansöka om omplacering till en förskola i ett annat upptagningsområde (dock kan vårdnadshavare ansöka om omplacering av syskon inom samma upptagningsområde, om syskon blivit placerade på olika förskolor). Ansökningar beaktas i mån av plats.

Inloggning till e-tjänsten Förskola / FritidshemMailutskick av inkomstpåminnelse - förskola/fritidshem


Kommunen har ett webbaserat system för vårdnadshavare som behöver eller har plats till förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg för sina barn.

De senaste dagarna har det gått ut några mail om inkomstpåminnelse till vårdnadshavare. Detta gäller:

  • Har du maxtaxa - bortse från brevet
  • Har du oförändrad inkomst - bortse från brevet
  • Har du ändrad inkomst - vänligen logga in med e-legitimation och ändra inkomstuppgifterna på länken nedan

Inloggning till e-tjänsten Förskola / Fritidshem


Information om de nationella proven i grundskola

Årskurs 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årskurs 6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årskurs 9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


E-tjänsten för förskola och fritidshemöppnas i nytt fönster


Kommunen har ett webbaserat system för vårdnadshavare som behöver plats till förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg för sina barn.

Ansökan kan ske direkt utan inlogging på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter anmälan och om du redan har ett barn placerat kan du ändra dina uppgiter genom att logga in med ditt BankID.

FAQ - Kortfattad information om vanliga frågoröppnas i nytt fönster (pdf, 81.9 kB)


Kvällsöppen omsorg för barn 1-12 år

Kommunen erbjuder kvällsöppen omsorg för barn i ålder 1-12 år.
Om du har behov av denna verksamhet kan du nu anmäla ditt barn.

Läs mer här

Grundskolan och gymnasiet
Telefonnummer till talsvar för frånvaroanmälan


0526 170 892

Klicka här för mer information

Bilder om barn och utbildning
Symbolbilder på barn och utbildning

Synpunkter eller klagomål på utbildningen


Har du synpunkter eller klagomål på utbildningen i Strömstads kommun har du möjlighet att lämna dessa skriftligen eller via webformulär.

Klicka här

Saknar du något på våra sidor?


Är det något du letar efter men inte hittar inom barn och utbildning?
Ge oss gärna ett tips om det, så vi kan göra våra sidor ännu tydligare!

Externa länkar

OpenOffice
Skolorna använder OpenOffice.org 3.1
Här kan du ladda hem detta programpaket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  

Skolans epost

Skolans epost

Kontaktinformation
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad
bun@stromstad.se
 
Besöksadress:
Klockaregatan 2, plan 2

Förvaltningschef
Annelie Gollungberg
Tel 0526-192 20
annelie.gollungberg@stromstad.se

Utredare/Nämndsekreterare
Nicklas Faritzon
Tel 0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Chef för städ/måltid
Agneta Kullberg
Tel 0526-194 58
agneta.kullberg@stromstad.se

Controller
Annelie Landén
Tel 0526-192 24
annelie.landen@stromstad.se

IT-samordnare
Göran Boman
Tel 0526-194 19
goran.boman@stromstad.se

Personalsekreterare
Brittmari Marberger
Tel 0526-192 25
brittmari.marberger
@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Tel 0526-193 99  
maria.halvorsen@stromstad.se

Utvecklingsstrateg
Pia Bernhard Johnson
Tel 0526-193 98  
pia.bernhardjohanson@stromstad.se

Skolskjutsansvarig
Kent Hansson
Tel 0526-193 05
kent.hansson@stromstad.se

Projektsamordnare
Bjarne Schützer
Tel 0526-192 59
bjarne.schutzer@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2014-10-17  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter